1 min

Tags in dit artikel

,

De definitieve 5.16 release van de Linux-kernel is met een paar weken uitgesteld en vindt pas begin januari plaats. Dit maakt Linus Torvalds bekend naar aanleiding van de rc6-versie.

In de release notes voor de rc6-versie van de v5.16 Linux-kernel geeft de Linux-goeroe aan dat de definitieve release begin 2022 plaatsvindt. Dit is waarschijnlijk rond 9 januari van het komende jaar.

Reden voor het overhevelen van de definitieve release van de 5.16-versie van de Linux-kernel is de huidige tijd van het jaar met de verschillende feestdagen. Veel ontwikkelaars zijn nu met vakantie en het heeft geen zin de kernel-versie uit te brengen als niemand deze meteen gaat gebruiken. Wel geeft Torvalds aan dat ergens deze weken nog een extra rc8-versie van de 5.6-versie verschijnt.

Updates in rc6-versie

Volgens de Linux-goeroe zijn de verbeteringen in de rc6-release van de kernel beperkt te noemen. De meeste verbeteringen in functionaliteit zitten onder meer in drivers. Vooral zijn dit drivers voor networking, USB en GPU’s. Ook zijn er nu bpf selftest-toevoegingen ingebakken.

Andere belangrijke toevoegingen in de rc6-versie zijn zogenoemde ‘arch ’updates. Deze zijn vooral ook dts-bestanden, zodat ze ook als driver updates tellen. Andere updates hebben betrekking op x86 kvm fixes, powerpc-, s390-, mips-fixes en ARM soc-fixes. Ook zijn er nog verbeteringen voor filesystems (btrfs, ceph en ciph) en core kernel-updates voor voornamelijk networking.

Tip: Zonder Linux geen public cloud, smartphone of smart tv