1 min

Tags in dit artikel

, ,

Docker heeft versie 4.7 van de Desktop-tool uitgebracht. Een belangrijke update is dat container images die voorheen dockershim gebruikten om op Kubernetes te draaien, dat voor de nieuwste Kubernetes-versie niet meer nodig hebben.

Vroege versies van Kubernetes maakten direct containers aan met behulp van een Docker API. Hiervoor werd een functie gebruikt, dockershim, om een brug te vormen tussen de interne Kubernetes API’s en de Docker API.

In de ontwikkeling van Kubernetes is een betere oplossing hiervoor ontwikkeld; de container runtime interface (CRI). Vanaf de nieuwe versie van het containerorkestratieplatform is daarom de ondersteuning voor dockershim uitgefaseerd. Dit bracht uitdagingen voor ontwikkelaars die clusters draaien met zowel applicaties die toegang zoeken tot de dockershim-interface als applicaties die CRI gebruiken.

Komst Docker Desktop 4.7

De komst van Docker Desktop 4.7 moet dit iets makkelijker maken. In deze release blijft de shift van één runtime naar de andere in de door de tool ondersteunde versie van Kubernetes onzichtbaar en hoeven ontwikkelaars geen aanpassingen meer te doen. Dit betekent dat de tool zowel een dockershim runtime als een CRI-dockerd runtime ondersteunt in Kubernetes versie 1.24.

Daarnaast kan nu ook, op de voorwaarde dat de Docker engine nog steeds op de Kubernetes worker node is geïnstalleerd, als vroeger de Docker-socket ‘bind-mounted’ kan worden. Hierdoor is het niet meer voor een remote Kubernetes cluster nodig die Docker runtime te gebruiken.

Tip: Docker geeft ontwikkelplatform meer productiviteit en security