2min

Tags in dit artikel

, , , , ,

De tool Jenkins voor CI/CD-functionaliteit stelt vanaf versie 2.257 het gebruik van Java 11 verplicht. De Jenkins-organisatie wil hiermee voorsorteren op de toekomst.

Tot voor kort was de tool nog gebaseerd op Java 8, maar sinds de release van versie 2.257 in juni is Java 11 verplicht. Hoewel deze versie nog voldeed en tot 2030 wordt ondersteund, vindt de organisatie nu een verplichte upgrade naar Java 11 verstandiger.

Vooral omdat steeds meer integratie-oplossingen van derde partijen naar deze laatste versie upgraden. Dit maakt op de langere termijn integraties met de CI/CD-tool lastiger. Zeker als het gaat om security-updates.

Meer redenen

Een andere reden voor het verplicht stellen van Java 11 is dat de ontwikkelaars van de CI/CD-tool ontdekten dat de nieuwe versie betere prestaties opleverden. Bijvoorbeeld voor het verzamelen van onderdelen die eigenlijk moeten worden verwijderd. Verder geven de makers van Jenkins aan dat de upgrade naar Java 11 nog meer ontwikkelaars kan aantrekken. Dit versterkt de gebruikerscommunity.

De ontwikkelaars van Jenkins geven wel aan dat een migratie van Java 8 naar Java 11 voor DevOps-specialisten mogelijk problemen opleveren.

Komst Java 16

In de mededeling gaat Jenkins ook in op de aanstaande komst van Java 17. Volgens de ontwikkelaars is de ondersteuning voor deze versie van Java nog erg nieuw binnen de tool. Ze constateren dan ook dat de adoptie van deze versie door de community nog niet snel loopt. Wel geven ze aan dat een latere migratie van Java 11 naar Java 17 binnen Jenkins niet zoveel problemen gaat opleveren als de migratie van 8 naar 11.

Tip: CloudBees brengt Jenkins X naar Google Cloud