2min

Tags in dit artikel

, , ,

Microsoft heeft de preview van ontwikkeltool Dev Box openbaar gemaakt. Ontwikkelaars kunnen hiermee on-demand, high-performance, veilige en cloudgebaseerde workstations aanmaken.

De ontwikkeltool moet ontwikkelaars helpen bij het focussen op het schrijven van code die alleen zij kunnen schrijven. Dit in plaats van dat zij naar een werkomgeving zoeken die code kan bouwen en draaien.

De Dev Boxes zijn cloudgebaseerde virtuele workstations die vooraf zijn geconfigureerd en waarbinnen ontwikkelaars direct kunnen coderen. De Dev Boxes beschikken daarvoor over alle benodigde tools, zodat developers die niet meer zelf moeten verzamelen. Zij kunnen direct aan de slag.

Ontwikkelaars kunnen ook hun eigen Dev Boxes samenstellen als zij moeten switchen tussen verschillende projecten, willen experimenteren met een proof-of-concept of een volle build in de achtergrond willen opstarten.

Gebruikers moeten hiervoor inloggen in de Azure-portal en zoeken naar de Dev Box om hun werkzaamheden te starten. Ook kunnen zij op deze manier nieuw Dev Boxes aanmaken.

Functionaliteit

Dev Boxes ondersteunen het bouwen van cross-platformapplicaties met behulp van Windows Subsystem for Linux en Windows Subsystem for Android. Beheerders hebben voor de Dev Boxes de mogelijkheid toegangspolicies op te zetten, zodat de toegang tot de Dev Boxes kan worden bewaakt en alleen eindgebruikers en devices toegang krijgen die dat echt nodig hebben. Ook kunnen zij op deze manier de kwaliteit van de Dev Boxes garanderen met updates en zero-day patches.

Beschikbaarheid

In de preview krijgen gebruikers de eerste 15 uur voor een Dev Box met 8vCPU en 32 GB aan Memory SKU gratis. Ook krijgen zij de eerste 365 uur voor de Dev Box Storage SSD 512 GB SKU gratis.