1 min

AWS heeft Amazon VPC Lattice algemeen beschikbaar gemaakt. Hiermee kunnen bedrijven beter het netwerkverkeer binnen cloudomgevingen beheren.

Volgens AWS helpt de feature met meer geautomatiseerd beheer van de verbindingen tussen verschillende modules die zich in microservices-applicaties bevinden. Deze verbindingen zorgen voor de data-uitwisseling en de coördinatie tussen de modules in de betreffende applicatie.

Het beheer van deze moduleverbindingen in microservices applicaties is vaak een lastig en tijdrovend proces. De komst van Amazon VPC Lattice moet dit vergemakkelijken en vooral automatiseren.

Functionaliteit

De tool helpt bij het automatiseren van de discovery voor het opzetten van netwerkverbindingen tussen twee applicatie-onderdelen. Deze verbindingen zijn nodig voor het verzamelen van de noodzakelijke technische informatie voordat data kan worden uitgewisseld.

Na deze discovery authenticeert de tool de verbindingen met behulp van de AWS identity access management security-dienst. Ook biedt het autorisatiefunctionaliteit.

Overige features

De Amazon VPC Lattice-tool houdt de netwerkverbindingen en andere meetgegevens in de gaten en lost problemen op. Ook worden verbindingen opgezet tussen workloads die op verschillende instances en containers draaien en serverless-connectiviteit geleverd.

De tool helpt ook verschillende netwerkomgevingen met elkaar te verbinden om zo weer makkelijker applicaties te koppelen. VPC Lattice is een van het internet geïsoleerd netwerk dat zakelijke applicaties afschermt van het publieke internet. De tool helpt geïsoleerde netwerken met elkaar te verbinden, zodat het datadelen makkelijker plaatsvindt.

Ten slotte heeft de tool nu een verbeterde ondersteuning voor Kubernetes en voor IPv6 gekregen.