2min

MongoDB heeft zijn specifieke AI-diensten Atlas Vector Search en Atlas Search Nodes algemeen beschikbaar gemaakt. Deze diensten moeten ontwikkelaars helpen eenvoudiger nieuwe AI-applicaties te ontwikkelen en uit te rollen.

Met de algemene beschikbaarheid van MongoDB Atlas Vector Search wil de cloudgebaseerde database-aanbieder ontwikkelaars helpen makkelijk, snel en veilig generatieve AI en semantische zoekfunctionaliteit in applicaties te integreren. Dit zodat gebruikers beter de eigen operationele data van bedrijven kunnen gebruiken.

Integratie generatieve AI

Deze dienst ondersteunt generatieve AI-applicaties door een vector database met hoge prestaties en schaalbaarheid te bieden. Deze is geïntegreerd met een wereldwijde gedistribueerde operationele database waarin alle bedrijfsdata is onder te brengen. Met behulp van een enkele API kunnen ontwikkelaars makkelijk eigen generatieve AI-applicaties bouwen voor ieder type workload die zich in de infrastructuur van meerdere grote cloudaanbieders kunnen bevinden. Dit alles zonder de niet-noodzakelijke dataduplicatie en -synchronisatie die andere vector databases nodig hebben.

De dienst integreert daarnaast met de AI-modellen van meerdere ontwikkelaars. Onder andere OpenAI, Hugging Face, LangChain. LlamaIndex, Cohere en Nomic, worden genoemd.

MongoDB Atlas Search Nodes

De tweede nu algemeen beschikbaar gemaakte dienst van MongoDB, Atlas Search Nodes, biedt een dedicated infrastructuur voor applicaties die generatieve AI en relevantie-gebaseerde zoekfunctionaliteit gebruiken. Dit dient om workloads onafhankelijk van de onderliggende databases te kunnen schalen en high-throughput cases te ondersteunen.

Een diagram van een verkeersmodel en een diagram van een verkeersmodel.

De infrastructuuromgeving optimaliseert voor de benodigde rekenkracht voor workloads en schaalt daarbij volledig de zoekbehoeftes. Dit kan onder meer handig zijn voor MongoDB Atlas Search en Vector Search. Zoekopdrachten kunnen tot 60 procent sneller verlopen, aldus de cloudgebaseerde databasespecialist.

‘Geheugen geoptimaliseerde’-optie

Bij het algemeen beschikbaar komen van de Atlas Search Nodes-infrastructuur in public preview is nu ook een ‘geheugen geoptimaliseerde’-optie voor een laag processorgebruik meegenomen. Deze optie is vooral geschikt voor het gebruik van MongoDB Vector Search in productie-omgevingen.

MongoDB Atlas Vector Search is nu algemeen beschikbaar via de cloudomgevingen van AWS, Google Cloud en Microsoft Azure. MongoDB Atlas Search Nodes is momenteel alleen beschikbaar via AWS. De beschikbaarheid voor Google Cloud en Microsoft Azure volgt binnenkort.

Lees ook: VMware Tanzu biedt verbeterde ondersteuning bij bouwen AI-apps