Eneco en Mitsubishi Corporation beginnen in Duitsland met de bouw van de grootste batterij van Europa. Die krijgt een capaciteit van maar liefst 51 megawattuur. De centrale zal gebouwd worden in Jardelund bij Flensburg en ligt daarmee in de buurt van de Noordzee.

De batterij wordt gebouwd om de stroomproductie van windmolenparken en zonnepanelen in Duitsland op te kunnen vangen. Daarmee kan men het stroomnet balanceren en biedt het geheel reservecapaciteit die nodig is om eventuele fluctuaties in de stroomvoorziening op te vangen. De bouw van het systeem gaat deze zomer van start.

Er is gekozen voor het gebied omdat daar de grote Duitse windmolenparken liggen. Daarnaast ligt het station in de buurt van een transformatorstation, zodat het energieverlies daar tegengegaan wordt. De bouw van het complex is een proefproject en zou kunnen leiden tot meer van deze constructies.

Met het complex van Eneco en Mitsubishi moet de energie gebruikt door 5300 Duitse huishoudens op één dag veiliggesteld worden. Het complex wordt 70 bij 12 meter groot en kost 30 miljoen euro om te bouwen. Dat geld wordt deels betaald door de Duitse overheid. Verder zou het project eind 2017 afgerond moeten zijn.

Voor Europese standaarden is dit een erg groot project, maar vergeleken met soortgelijke projecten in de rest van de wereld valt het wel mee. De Volkskrant wijst erop dat Tesla in Californië een batterij voor 80 megawattuur bouwde. In Japan staat er verder een van 300 megawattuur en in China een van 800 megawattuur.