Vanaf mei 2018 geldt voor heel de Europese Unie de GDPR, nieuwe privacywetgeving. Bedrijven die daar niet aan voldoen, wacht potentieel een hoge boete. Maar nog lang niet alle bedrijven zijn ertoe in staat de impact van de nieuwe privacywetgeving in te schatten. Om die reden lanceren Eset en Mazars nu een checker waarmee bedrijven kunnen controleren of ze voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Dave Maasland, directeur van ESET Nederland, vertelt dat 25 mei 2018, als de wetgeving ingaat, ver weg lijkt. Maar: “de voorbereiding op GDPR vergt veel tijd en resources. Daarom is het belangrijk om tijdig te starten en de juiste stappen te nemen. De GDPR Compliance Checker helpt daarbij. De checker biedt houvast, maar voor een optimale voorbereiding zijn bedrijfsspecifieke maatregelen noodzakelijk.”

De GDPR Compliance Checker bestaat uit maximaal vijftien vragen die beantwoord moeten worden. Op basis daarvan krijgen bedrijven en organisaties tips en adviezen, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden op het moment dat de wetgeving van kracht is. Ook opent ESET een GDPR-loket, waar bedrijven en organisaties terecht kunnen voor op maat gemaakt advies.

Wat is GDPR?

GDPR, wat staat voor General Data Protection Regulation, of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verandert vooral de manier waarop bedrijven persoonsgegevens verzamelen, beheren en gebruiken. Het goed beveiligen en correct omgaan met gegevens van klanten staat daarbij centraal.

Jan Matto, partner Mazars Accountants en Adviseurs: “Met de komst van de GDPR in Europa geeft de wetgever richting aan privacybeschermende maatregelen. Bedrijven en organisaties moeten kunnen aantonen dat de vereiste organisatorische, technische en juridische maatregelen zijn geïmplementeerd, om te voldoen aan GDPR. GDPR beschrijft ook hoe stakeholders naar bedrijven en organisaties moeten kijken als het gaat om privacybescherming en de beveiliging van persoonsgegevens. GDPR is daarmee een strategisch onderwerp dat aandacht vereist op het hoogste managementniveau.”

Bedrijven die niet aan de richtlijnen voldoen, kunnen een maximale boete van 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse, wereldwijde omzet opgelegd krijgen. Veel bedrijven lijken nog niet klaar te zijn voor de invoer van GDPR: in Nederland kan 61 procent van de bedrijven en organisaties niet inschatten wat de impact van de wetgeving wordt. En onderzoek van ESET wijst uit dat één op de vijf bedrijven helemaal niet bekend is met de wetgeving.