min

Tags in dit artikel

,

De marktomstandigheden rondom internetvoorzieningen aan scholen zijn dusdanig veranderd dat nl.tree haar dienstverlening op een andere manier zal moeten organiseren om concurrentiekracht te behouden. Nl.tree zal dit jaar haar dienstverlening regionaal gaan organiseren, waarin de lokale kabelmaatschappijen de meeste werkzaamheden voor scholen zullen verrichten. Hierdoor wordt de dienstverlening nog beter afgestemd op lokale en regionale wensen. Meer keuze en maatwerk voor de scholen. Hiermee sluit nl.tree ondermeer aan op het beleid van OCW om regionale samenwerking tussen scholen te bevorderen.

Algemeen Directeur Erik Zegwaart licht toe: "De ontwikkelingen op het vlak van ICT en Telecom gaan enorm snel en maken allerlei maatwerkoplossingen mogelijk. Het is van groot belang die, net als de concurrenten, aan de scholen te gaan aanbieden. Regionale dienstverlening richting het onderwijs is noodzaak".

Tijdens de contractfase met OCW was een centrale aanpak nodig. Doordat deze per 1 januari 2004 is afgelopen is er een nieuwe situatie ontstaan. Na een succesvolle actie om scholen in 2004 als klant te behouden is nu bekeken op welke wijze nl.tree in de toekomst het beste invulling kan geven aan de dienstverlening aan scholen.

De komende periode zal nl.tree in samenspraak met de kabelbedrijven de invulling van deze strategie uitwerken. Het streven is om voor het einde van 2004 de implementatie te hebben uitgevoerd. Door deze ontwikkeling verwacht nl.tree dat het aantal mensen dat op landelijk niveau werkzaam blijft zal worden beperkt en bij de kabelbedrijven zal toenemen.

Nl.tree en de kabelbedrijven blijven investeren in het onderwijs om ook in de toekomst een actieve bijdrage te leveren een verantwoord ICT-gebruik in de klas zeker te kunnen stellen. Door deze aanpak blijft zowel de huidige als toekomstige dienstverlening aan scholen optimaal gewaarborgd.