TeleCity, één van de grootste onafhankelijke aanbieders van datacenterdiensten in Europa, heeft na een uitgebreide toetsingperiode het ISO 9001:2000 certificaat gekregen van certificeringsorgaan Quality Masters. TeleCity biedt haar klanten, waaronder internet service providers, application service providers, telecomaanbieders en grote bedrijven, outsourcing-diensten voor bedrijfskritieke apparatuur. Het is het eerste neutrale datacenter in Nederland dat deze ISO certificering heeft verkregen.

Het ISO 9001:2000 certificaat biedt klanten een waarborg van kwaliteit. Het is een bewijs dat een leverancier op een uiterst bewuste manier omgaat met haar bedrijfsprocessen. De certificering houdt bovendien in dat het systeem voor kwaliteitsbeheer de juiste waarborgen biedt voor een constante kwaliteit, zodat op ieder moment wordt voldaan aan de eisen van klanten en regelgevende instanties.

Alle afdelingen binnen het bedrijf waren nauw betrokken bij het traject voor de ISO certificering. Sinds eind vorig jaar zijn we er intensief mee bezig geweest, zei Alexandra Schless, Country Manager van TeleCity Nederland. Wij hebben altijd al aan de kwaliteit van onze processen gewerkt om de dienstverlening aan onze klanten continu te verbeteren. Het was voor ons een logische stap om middels de ISO certificering de kwaliteitsbewaking van onze diensten volgens de ISO normen te formaliseren. Dit is echter niet het sluitstuk; er zullen meerdere audits per jaar plaatsvinden waarbij een onafhankelijke auditor telkens opnieuw een deel van het kwaliteitmanagementsysteem zal beoordelen. Zo blijven wij voortdurend aan de verbetering van onze kwaliteit werken.

De International Standards Organization (ISO) is een associatie die de criteria vaststelt waaraan hoogwaardige industriële kwaliteitssystemen moeten voldoen. Daarnaast specificeert ISO de test- en onderhoudsprocedures waarmee de conditie van dergelijke systemen voortdurend wordt gewaarborgd. De ISO 9001-2000 certificeringen, in Nederland geadministreerd door de Register Accreditation Board (RAB), omvatten voorschriften voor de kwaliteitsborging van zowel het ontwerp, de ontwikkeling en de fabricage van producten, als van de installatie en het onderhoud daarvan.