Bijna de helft (49%) van de Europese bedrijven heeft iedere maand te maken met een ongeplande downtime van hun IT-systemen van meer dan 20 minuten. Dat blijkt uit het Pressure Point Index-onderzoek (PPI) onder 700 Europese IT-managers, verricht in opdracht van IT-dienstverlener Synstar. In Nederland ligt dat percentage op 38%. 40% van de ondervraagden noemt het verbeteren van de systeembeschikbaarheid en up time dan ook als de belangrijkste drijfveer voor IT-uitgaven.

Een kwart van de organisaties in Europa is maandelijks meer dan 65 minuten uit de lucht. Dat komt neer op 13 uur per jaar. Bij 14% van de respondenten zijn de systemen iedere maand meer dan 130 minuten niet beschikbaar. Dat is 26 uur per jaar. Opvallend is dat Nederlandse IT-managers zich het minste zorgen maken over de kosten die verbonden zijn aan downtime. Dit terwijl 3% van de Nederlandse bedrijven gemiddeld zelfs drie uur per week uit de lucht is.

Het onderzoek wees uit dat het uitvallen van servers en inbreuken op beveiliging en virussen de grootste zorgen zijn voor IT-managers. Ook spam en het uitvallen van de stroomvoorziening worden in dit verband genoemd.

"Vandaag de dag kan geen enkele organisatie het zich meer veroorloven dat een IT-systeem uitvalt", zegt Frank Hoekstra, Business Services Manager bij Synstar. "Zelfs heel korte storingen kunnen ingrijpende consequenties hebben. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 14% van de 700 IT-managers die we hebben ondervraagd, ernstige systeemuitval als grootste bedreiging voor hun functie aanmerken."