2min

Tags in dit artikel

, , ,

Het aandeel gebruikers van een zogenaamde “pop-up killer” is het afgelopen halfjaar gestegen van 49% naar 56% van alle Nederlandse internetgebruikers. Omgerekend naar absolute aantallen zijn er dus ruim 5 miljoen Internetters die gebruik maken van dergelijke software. Ruim éénderde van alle Internetters gebruikt de pop-up killer die vanuit Microsoft’s SP2 geïntegreerd is in Internet Explorer. Daarnaast is ook de pop-up killer in de Google-toolbar populair (10% van alle Internetters). Als men nog geen pop-up killer heeft geïnstalleerd, blijkt men dit in meerderheid (59%) wel te overwegen. Dit blijkt uit een onderzoek van Blauw Research onder ruim 1.000 internetgebruikers in april 2005, representatief voor de hele internetpopulatie.

Een pop-up killer onderdrukt internetpagina’s die zonder tussenkomst van de gebruiker automatisch in een nieuw venster worden geopend. Deze pop-ups worden met name gebruikt om advertenties op een (soms indringende) manier aan de gebruiker te tonen. Internetters blijken zich in toenemende mate te storen aan het gebruik van pop-ups, en wapenen zich hier dus steeds vaker tegen door installatie van specifieke software.

Naarmate men intensiever gebruik maakt van internet wordt er dan ook vaker gebruik gemaakt van een pop-up killer; ruim tweederde van de breedbandgebruikers geeft aan gebruik te maken van pop-up killers. Het gebruik van de pop-up killer in de Google Toolbar blijkt met name onder jongeren populair te zijn, terwijl oudere Internetnetgebruikers vaker de pop-up killer uit Internet Explorer gebruiken.

In 2004 vond ca. 10% van de mediabestedingen op internet plaats in de vorm van pop-ups, goed voor € 6,6 miljoen (Bron: BBC De Media en Reclamebank). Eerder in 2004 besloten onder meer MSN en Webads het gebruik van pop-ups voor advertentiedoeleinden te beëindigen, vanwege de irritatie die deze advertentievorm onder Internetters oproept.