3min

Tags in dit artikel

, , ,

De salarissen in de ICT stijgen weer, dit blijkt uit de cijfers van De Breed & Partners Beloningsonderzoek over het eerste half jaar van 2005.

Na de nullijn van 2004 is een duidelijk stijgende trend te zien in de beloning van ICT’ers. Het percentage waarmee de beloning is toegenomen is echter sterk afhankelijk van de ervaring die men heeft. Het zijn vooral de relatief jonge ICT’ers die er momenteel hard op vooruit gaan.

De totale beloning (1) is gemiddeld met 7% gestegen. Het zijn echter de minst ervaren ICT’ers, met minder dan 5 jaar werkervaring, die dit percentage sterk omhoog trekken. Wanneer deze groep buiten beschouwing wordt gelaten is de gemiddelde stijging 4%.

De verklaring voor deze grote stijging in beloning, van maar liefst 16%, bij de minst ervaren groep is tweeledig. Ten eerste heeft deze groep de laatste jaren het zwaar gehad. Veel starters zijn ook in zogenaamde leer-werk trajecten begonnen en hebben tegen een stage vergoeding of een salaris van net boven het minimumloon één of twee jaar vooral heel veel kennis opgedaan. Deze groep krijgt nu een baan tegen een voltijd salaris, wat procentueel een hele grote stijging inhoud. Daarnaast waren deze leer-werk trajecten vaak geënt op talen die momenteel populair zijn en waar veel vraag op de arbeidsmarkt naar is. Daarmee is deze jongste categorie dus bijzonder gewild onder bedrijven.

Gemiddeld heeft een ICT’er met minder dan 5 jaar ervaring een totale beloning van 43.000 euro waarvan ongeveer 37.500 euro vast salaris. ICT’ers met 20 tot 25 jaar werkervaring verdienen gemiddeld 64.000 euro waarvan 55.500 euro jaarsalaris.

Andere opvallende trends in 2005:
– De ervaring van de ICT’er is gemiddeld 3 jaar toegenomen. De meer ervaren ICT’ers, die in 2004 thuis zaten, keren dus terug in het arbeidsproces
– De variabele beloning is weer toegenomen. Meer ICT’ers ontvangen gemiddeld hogere bonussen. In 2004 ontving een ICT’er gemiddeld 1.556 euro bonus. In 2005 is dit 2.028 euro.
– Thuiswerkende ICT’ers nemen toe. In 2004 werkte 35% (een deel) thuis, gemiddeld 13% van hun werktijd. In 2005 is dat 39%, met een gemiddelde van 14% van de totale werktijd. Thuiswerkers werken gemiddeld dus nog geen dag per week thuis, maar er is wel een behoorlijke toename.
– Al jaren zijn de allerkleinste bedrijven, met minder dan 5 werknemers, zowel de beste als de slechtst betalende in de markt. Dat wil zeggen dat de slechtst betaalde 10% en de best betaalde 10% van de ICT’ers bij deze kleine bedrijven werkt. In 2005 betalen deze allerkleinste bedrijven ook gemiddeld het best. In 2004 waren het de allergrootste bedrijven (meer dan 1 000 werknemers in Nederland) die gemiddeld het hoogste salaris hadden.

Vooruitblik:
Aan de hand van deze cijfers verwacht De Breed & Partners dat over heel 2005 de salarissen significant zullen stijgen, met een percentage tussen de 5% en 10%. Ook zal het belang van variabele beloning als onderdeel van de totale beloning, momenteel gemiddeld 4%, toenemen.

De totale beloning bestaat uit vast salaris (op basis van 40 uur, incl vakantiegeld en evt. gegarandeerde 13e maand), daadwerkelijk ontvangen variabel salaris, mobiliteitsvergoeding (waaronder auto van de zaak), onkostenvergoeding, werkgeversbijdrage aan verzekeringen en aandelenopties.