Steeds meer scholen schermen rooster af

Jouw school doet het misschien ook wel, op internet staat je rooster en de wijzigingen daarvan, zodat je deze thuis ook kan opvragen. Veel scholen, zoals het Angelus Merula-college in Spijkenisse, gaan deze roosters beveiligen met een wachtwoord.

Steeds meer scholen schermen rooster afOp de website van de school heeft het bestuur het volgende gemeld over het besluit: tot nu toe zijn de roosterwijzigingen zichtbaar voor iedereen die onze webpagina’s bezoekt in het zogenaamde ‘publieke domein’. Wij vinden dit een ongewenste situatie omdat roostergegevens altijd verbonden zijn met personen. Wij willen dan ook om veiligheidsredenen voorkomen dat deze informatie misbruikt kan worden door derden. Het gaat, behalve voor de ouders en de leerlingen zelf, niemand iets aan hoe het rooster op school voor deze leerling op een bepaalde dag eruit ziet. Dit geldt eveneens voor onze docenten.

Wij willen met deze maatregel de veiligheid op en rond de school verhogen door nog zorgvuldiger om te gaan met gegevens die herleidbaar zijn tot individuele leerlingen en docenten.

Overigens zijn de codes niet nieuw voor de leerlingen. Zij hadden deze al nodig om in te loggen op de schoolcomputers.

Bron:Computeridee