Mastercard kondigt aan samen te werken met Microsoft op het gebied van smart cities. Dit brengt de betalingsmogelijkheden, data analytics en cloud-technologieën van de twee bedrijven samen. Betrokken partijen krijgen zo inzicht in stedenbouwkundige uitdagingen, zoals verkeersopstoppingen en economische ontwikkeling.

Het betalingsbedrijf noemt dergelijke uitdagingen te complex en kritiek om alleen door de overheid te laten oplossen. Bovendien verwachten burgers dat steden gebruikmaken van bestaande resources en opkomende technologieën. Om technologie te laten werken voor mensen roept Mastercard leiders uit de publieke en private sector op om samen te werken met het bedrijf.

Microsoft sluit zich door de samenwerking bijvoorbeeld aan bij Mastercard’s City Possible-initiatief, om stedelijke oplossingen mede te ontwikkelen en schalen via een verenigde private sector. Bovendien helpt Microsoft CityNext bij het implementeren van oplossingen die dringende behoeftes adresseren en de volgende generatie innovatie benutten. Dit gebeurt door onder meer cloud computing en kunstmatige intelligentie te gebruiken. De samenwerking met Mastercard moet steden dan ook duurzamer en welvarender maken.

Verdere samenwerking

Met hun ervaring op het gebied van demand-management voor transport zullen de bedrijven vergelijkbare oplossingen zoeken voor bijvoorbeeld toerisme, water en energie. Dit moet steden infrastructuurbesparingen opleveren. Ook streven de bedrijven naar aanvullende mogelijkheden voor cloud-gebaseerde, geautomatiseerde vervoerprijzen. Daardoor kunnen steden zogeheten open-loop ticketing aanbieden, waarbij een ticketsysteem gebruikmaakt van bestaande open tokens en processen die geen eigendom zijn van het betreffende transportnetwerk.

Momenteel zijn de twee bedrijven betrokken bij City Tech in Chicago. Deze pilot brengt de impact van geplande en ongeplande evenement in kaart. Denk hierbij aan grote culturele evenementen, infrastructuurinvesteringen en ongunstige weers- en verkeersincidenten. Uiteindelijk moet dit project van Chicago de meest verbonden stad van de Verenigde Staten maken.