min

Tags in dit artikel

,

Het kabinet voert per 1 januari 2007 een nieuwe Pensioenwet in. In de nieuwe Pensioenwet is vastgelegd dat werknemers en gepensioneerden meer zekerheid krijgen over de uitbetaling van hun pensioen, onder andere door eisen te stellen aan het eigen vermogen van fondsen. Ook krijgen pensioengerechtigden een wettelijk recht op persoonlijke informatie over hun pensioen.

Informatie over de opbouw van het pensioen en over de aanpassing van het pensioen aan de inflatie, mag in de nieuwe wet na schriftelijke toestemming van de werknemer of gepensioneerde per e-mail aan deze worden verzonden. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijzigt in deze zin het wetsvoorstel voor de nieuwe Pensioenwet en komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer.

Het verzenden van informatie per e-mail zal de informatievoorziening makkelijker maken. Het gaat dan met name over verplichte informatie, zoals over de opgebouwde aanspraken en over de aanpassing van het pensioen aan de inflatie.