2min

Tags in dit artikel

, , , ,

Mobiel internet wordt niet alleen op land, maar ook op zee gebruikt. Daar varen immers schippers met allerlei goederen, die ook van het internet gebruik willen maken. T-Mobile wil de dekking, capaciteit en het bereik van zijn mobiele verbindingen op de Noordzee nu gaan verbeteren.

Om de dekking, capaciteit en het bereik te verbeteren, werkt T-Mobile aan een reeks antenne-opstelpunten in de Noordzee, vertelt de provider in een persbericht. Die antenne-opstelpunten komen op zogeheten transformatorplatformen, een soort stekkerdozen voor windparken.

Die transformatorplatformen zijn nog in aanbouw. Hoogspanningsbeheerder TenneT werkt nu aan de aanleg van de platformen, en gaat daar de komende jaren mee door.

Als de antenne-opstelpunten op de platformen zitten, moeten mensen op zee een stuk sneller kunnen gaan bellen en internetten dan nu het geval is. Daar profiteren onder meer de visserij en pleziervaart van, stelt T-Mobile. De antenne-opstelpunten maken daarnaast de opzet van besloten en private IP-verbindingen tussen offshore en het vaste land mogelijk.

Internationale wateren

De nieuwe antenne-opstelpunten komen niet in Nederlandse wateren. De platformen waar de punten op moeten komen, liggen namelijk in internationale wateren. Dat betekent dat ze ruim 23 kilometer van de kust verwijderd zijn.

Toch zijn er geen nieuwe vergunningen nodig voor de antenne-opstelpunten. Een groot deel van de Noordzee behoort namelijk toe aan de economische ruimte van Nederland. Daardoor kunnen de bestaande vergunningen ook voor de nieuwe punten gebruikt worden.

De meeste verbeteringen komen in het zuidelijke deel van de Noordzee. In 2020 is dat via windmolenpark Borssele. In 2021 en 2022 volgen ook Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord. De reden dat er in het noordelijke deel van de zee nog niet aan verbeteringen wordt gewerkt, is dat er nog gezocht wordt naar goede samenwerkingen met de offshore industrie.

5G

De antenne-opstelpunten gaan in eerste instantie 3G- en 4G-verbindingen leveren. Vanaf 2020 wordt er ook 5G aangeboden op de Noordzee. Dan zijn namelijk de eerste frequenties voor het nieuwe mobiele netwerk geveild.