Microsoft had een procedure ingang gezet om van haar Office Open XML versneld een ISO-standaard te maken. Het is echter een verloren slag, 18 van de 87 landen stemden tegen deze motie.

Wanneer meer dan 25 procent een motie afkeurt, is deze voorlopig van de baan. Dit is gebeurd bij de motie van Microsoft, waarbij 26 procent tegen stemde, zo’n 18 landen. De 51 landen die vóór de motie waren voldeden niet om de motie te redden. Hoewel kwatongen beweren dat Microsoft stemmen afkocht bij Zweden, waren zelfs deze stemmen niet genoeg om de zaak goedgekeurd te krijgen.

Microsoft’s pogingen om Office Open XML tot een ISO-standaard te maken zijn hierbij overigens niet gestaakt, hoewel het er zeker niet makkelijker op zal worden. Er zijn sowieso nog enkele stemronders, maar er wordt verwacht dat IBM, Sun en de opensourcegemeenschap Microsoft allesbehalve zullen steunen.