min

Tags in dit artikel

, , ,

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de Verenigde Staten het Open XML-bestandsformaat wil gaan goedkeuren als een internationale standaard, aldus mensen die betrokken zijn bij dit proces.

Twee leden van het technische comité, hebben gezegd dat de VS hun goedkeuring gaan geven tijdens de stemming om het Open XML-formaat een ISO-certificering te geven. Het uitvoerende orgaan van het INCITS zal de definitieve beslissing gaan maken op deze aanbeveling door de Verenigde Staten.

Microsoft is al twee jaar bezig om hun standaard een ISO-certificering te laten verkrijgen. Een eerdere stemming, vorig jaar herfst, redde het toen niet. Het kreeg toen te weinig stemmen. Een vergadering, die eerder deze maand in Genève plaatsvond, heeft gezocht naar oplossingen voor de technische problemen, om een stap te zetten naar een definitieve certificering.

Toch was er tijdens deze vergadering nog genoeg kritiek. Een aantal bezoekers van deze vergadering was van mening dat er niet genoeg gedaan was om de tekortkomingen op te lossen en dat de geloofwaardigheid van de ISO-standaard hierdoor werd aangetast.