2min

Tags in dit artikel

, ,

Het Red Hat Enterprise Linux (RHEL)-besturingssysteem dat draait op AWS of Azure ondersteunt nu high-availability en geclusterde applicaties, met Resilient Storage Add-On (RSAO)-software.

Voordat RSAO hiervoor geschikt was, konden de applicaties alleen in on-premises datacenters draaien. Denk hierbij aan geclusterde applicaties als SAS, IIBCO MB, IBM Websphere MQ en Red Hat AMQ.

Ondersteuning gedeelde block storage

Een belangrijke reden dat Red Hat RSAO er nu voor zorgt dat ook hoge beschikbaarheids- en geclusterde applicaties in de betreffende public cloudomgevingen draaien, is dat AWS en Azure recent shared block storage devices in hun omgevingen ondersteunen.

Hoge beschikbaarheids- en geclusterde applicaties hebben meestal een gedeelde block storage-omgeving nodig. Hiermee voorkomen zij downtime, wanneer onverhoopt een server node uitvalt. In een dergelijk geval kunnen zij dan switchen naar een tweede server die ook toegang tot hetzelfde storage device als de eerste server heeft. AWS en Azure ondersteunden shared storage devices nog niet, waardoor deze applicaties alleen in on-premiseomgevingen konden draaien

Vorig jaar kondigde Microsoft Azure met de Azure shared disks-functionaliteit aan shared block storage te ondersteunen. Begin januari van dit jaar kondigde ook AWS ondersteuning aan voor geclusterde applicaties die gedeelde Elastic Block Storage (EBS)-volumes gebruikten.

Functionaliteit RSAO

Met Red Hat RSAO zorgen bedrijven er nu voor dat de on-premises SAN-architectuur zonder problemen als refactoring naar de betreffende public cloudomgevingen kan worden overgebracht. Red Hat RSAO laat virtuele machines (vm’s) met behulp van het Global File System 2 (GFS2)-protocol van iedere server in een cluster toegang krijgen tot hetzelfde storage device. Hiermee worden Fibre Channel LUN or iSCSI SAN data IO-verzoeken naar een AWS gedeeld EBS-volume of naar een Azure shared disk doorgestuurd.

Hierdoor ontstaat geen enkel single point of failure en worden ook een shared namespace, een volledige samenhang tussen clusters en clusterbrede locking om storagetoegang toe te wijzen ondersteund. Verder biedt Red Hat RSAO ook een zogenoemd POSIX-compliant file system over 16 nodes en Clusterd Samba of CIFS voor Windows-omgevingen.

In de nabije toekomst, zo geeft Red Hat aan, zal Red Hat RSAO ook Alibaba Cloud en iedere andere public cloudomgeving die shared block storage implementeert ondersteunen. Hierdoor kunnen straks nog meer workloads van Red Hat RSAO profiteren.

Tip: Red Hat voelt zich onoverwinnelijk met OpenShift onder vleugel IBM