2min

De provincie Noord-Holland wil onderzoeken of de bouw van een nieuw datacenter van Microsoft in Hollands Kroon wel legaal is. Daarom start de provincie een handhavingsprocedure.

In januari kreeg Microsoft van Hollands Kroon toestemming voor de bouw van een datacenter op het industrieterrein Agriport A7, naast een bestaand datacenter van Microsoft. De provincie Noord-Holland meent echter dat de gemeente Hollands Kroon geen recht had om die vergunning te verlenen en dat dit recht bij de provincie ligt.

Landsadvocaat komt er niet uit

Om dit meningsverschil op te lossen, besloot de provincie een landsadvocaat in de arm te nemen. Die besloot dat er vergunningen nodig zijn voor de bouw van de datacenters, maar kwam er niet uit wie die vergunningen mocht verlenen. Er zouden onvoldoende aanknopingspunten zouden zijn ‘om te bepalen of de provincie of de gemeente bevoegd gezag is’. Daarom stapt de provincie naar de rechter.

Als de door gemeente verleende vergunning onterecht blijkt, is de bouw van het datacenter illegaal. Het is nog niet duidelijk voor hoeverre een dergelijke uitspraak gevolgen gaat hebben voor het voortzetten van de bouw van het nieuwe datacenter.

Toenemende weerstand tegen datacentra

Het is opvallend dat de provincie Noord-Holland plotseling ingrijpt bij de aanleg van nieuwe datacentra. Hollands Kroon richt zich al langer op het plaats bieden aan datacentra. Er stond al een datacenter van Microsoft en ook Google heeft datacentra in de gemeente gebouwd.

Hier komt echter steeds meer weerstand tegen, aangezien de datacentra gigantische hoeveelheden groene stroom inkopen bij nabijgelegen windparken. Hierbij blijft er weinig groene stroom over om de daadwerkelijke omgeving van elektriciteit te voorzien. Gemeenten hebben echter snel de neiging om te zwichten voor de lucratieve deals van grote techbedrijven, ook al zijn ze niet per se in het belang van omwonenden en de rest van het land.

Wanneer een definitieve uitspraak over de kwestie volgt en of die gevolgen heeft voor bestaande datacentra, is nog niet bekend.

Tip: Google gaat 3 miljard euro investeren in Europese datacentra