Volgens NEN, het Nederlandse Normalisatie-instituut, is er geen reden om nu wel een keuze te maken over OpenXML. Nederland schuift nu automatisch door naar de laatste stemmogelijkheid om haar keuze nog aan te passen. NEN had om deze beslissing te nemen een aparte commissie opgezet, namelijk de ‘NEN-normcommissie ‘Behandeling en uitwisseling van tekst’.’

In eerste instantie leek het er eventjes op dat de Ballot Resolution Meeting in Genève geleid had tot nieuwe inzichten. Maar volgens NEN was dit niet het geval en daarom is er wederom besloten dat de Nederlandse afvaardiging zich van stemming zal onthouden. NEN werkt door middel van een consensus, wat wil zeggen dat men tot één standpunt moet komen. Deze consensus is alleen niet bereikt.

Michiel Leenaars, directeur strategie bij NLNet en commissielid, is het niet helemaal eens met de gang van zaken en meldt het volgende aan Webwereld: "Heel vreemd dat een commissie besluiteloos blijft, omdat de mensen het niet eens worden en dat een nationale standaardenorganisatie niet haar eigen advies aan de commissie zelf opvolgt."

Hans Bos, die de onderhandelingen voert voor Microsoft, is ook niet blij met dit resultaat. Hij meldt: "Voor dit onderwerp blijven we qua stemmingsronde aan de zijlijn staan." Hij vindt het tevens vervelend voor Microsoft, dat er niks beters uit de onderhandelingen is gekomen.