2min

Tags in dit artikel

, , , , , ,

Een diepgaand onderzoek moet aan gaan tonen waarom een groot ICT-project binnen uitkeringsinstantie UWV mislukte. Het project kostte in totaal 87 miljoen euro. Zowel het UWV als de Inspectie voor Werk en Inkomen (IWI) gaan onderzoeken wat hiervan de oorzaken zijn.

Specialisten van ICT-bedrijf Logica bouwden samen met het UWV zo’n 2,5 jaar aan een project wat het ultieme systeem zou moeten worden voor de uitkeringsinstantie. Toch besloot de Raad van Bestuur in juni de stekker eruit te trekken omdat "als er al een functionerend systeem zou komen, dit veel te complex en te duur zou worden."

Uit een eerste analyse is al gebleken dat het overheidsorgaan zich behoorlijk heeft verkeken op deze ambitieuze vernieuwing. Het UWV is verantwoordelijk voor de betaling en verstrekking van WW-uitkeringen, arbeidsongeschiktheidsregelingen en reïntegratie.

De instantie bleek onvoldoende in staat om een grootschalig ICT-programma te sturen en te beheersen, was de conclusie, De stopzetting was volgens de inspectie en adviesbureau HEC de enige keuze.

Bij het begin van het project waren er al risico’s. Volgens de inspectie was de tijdsdruk bij voorbaat al te groot. De invoering van dit systeem had al op 1 januari moeten plaatsvinden. Ook de diverse koppelingen met de polisadministratie en de aanpassing van de organisatie waren vanaf het begin al kwetsbare punten. Ook de samenwerking met de softwareleverancier bleek al snel voor grote problemen te zorgen.

De Tweede Kamer is sinds april dit jaar bezig om uit te zoeken waarom grootschalige ICT-projecten bij overheidsinstanties vaak met structurele problemen kampen.