2min

De totale kosten van de ICT-activiteiten van de rijksoverheid gaan waarschijnlijk uitkomen op 6,14 miljard euro. Dat is flink meer dan de eerste schatting die uitging van 5,17 miljard euro.

Dit verschil van 19 procent is te zien op het nieuwe Rijks ICT-dashboard. Op dit moment lopen er 125 ICT-projecten. Het gaat om activiteiten die worden uitgevoerd of worden geheroriënteerd. 121 projecten worden daadwerkelijk uitgevoerd, terwijl er vier opnieuw worden overwogen. In totaal zijn 247 ICT-projecten afgerond en zijn er 18 projecten geschrapt.

Van de actieve projecten worden er 45 onderworpen aan een BIT-toetsingsproces, waarbij het Adviescollege ICT-toetsing een advies naar de Tweede Kamer stuurt. De uitvoering van de overheids-ICT-projecten duurt op dit moment gemiddeld 5,3 jaar, maar er zijn zelfs projecten die maar liefst 11 jaar lopen.

Een screenshot van een grafiek.

Update dashboard

Het Rijks ICT-Dashboard toont alle informatie over de ICT-projecten van de Rijksoverheid en andere overheidsinstellingen. Het platform geeft onder andere informatie over het doel en de voortgang van de projecten en welke algoritmes de overheid gebruikt.

Met de vernieuwing van het dashboard heeft de overheid ook de toegankelijkheid verder verbeterd, met name voor bezoekers met een beperking. De website voldoet nu aan niveau AA van de Web Content Accessibility Guidelines 2.1.

Het dashboard blijft in ontwikkeling, onder andere voor de ‘open-source’-status die de Rijksoverheid volgend jaar wil bereiken. Ook worden op termijn secties toegevoegd met ICT-gerelateerde informatie, zoals vragen van de Tweede Kamer en adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing.