Direct Lithium Extraction (DLE)-technologie moet het delven van lithium minder impact geven op het milieu en de omgeving. Toch zijn er ook bezwaren aan deze innovatieve technologie.

Lithium, een metaalsoort die de basis vormt batterijen voor bijvoorbeeld auto’s en smartphones, is één van de meest gezochte grondstoffen ter wereld. Vaak wordt deze grondstof in grote open mijnen en grote verdampingsbassins gedolven, onder meer in Zuid-Amerika, en heeft daar een grote impact op de omgeving en milieu.

Investeringen in Direct Lithium Extraction (DLE)

Verschillende bedrijven, zoals mijnbouwgigant Rio Tinto, maar ook General Motors, investeren tegenwoordig in nieuwe zogenoemde Direct Lithium Extraction (DLE)-technologie. Deze technologie moet de omvang van de delvings- en verdampingsprocessen verkleinen, zodat de footprint van de productie-omgevingen drastisch reduceert.

Voor DLE onderzoeken speciaisten nu productiemethoden voor het scheiden van lithium van opgepompt pekel met behulp van filters, membramen, keramische ‘kralen’ en andere apparatuur. Deze productiemethoden kunnen vaak in een klein warehouse worden gehuisvest, zodat lithium-frabrieken kunenn worden verkleind. Hiermee wordt de impact op omgeving en milieu verkleind.

Bezwaren tegen DLE-productiemethoden

Ondanks de moglijkheden die DLE-technologie biedt en wellicht minder impact hebben op de omgeving, kent deze technologie ook een keerzijde. In de eerste plaats gebruikt huidige DLE-technologie heel veel water. Soms tot 10 ton water voor 1 ton aan lithium. Dit probleem kan wel worden ondervangen door het ontzouten van brak lithiumbevattend pekelwater, maar deze technologie is nog in ontwikkeling.

Een ander probleem dat zich bij DLE-technologie voordoet, is dat niet alle technieken overal kunnen worden gebruikt. Vaak moet, afhankelijjk van de delvingslocatie, een specifieke technologie worden gebruikt.

Kortom, DLE-technologie is nog niet de meest gunstige oplossing voor het oplossen van het milieuprobleem rondom het delven van lithium. In ieder geval is het een eerste stap naar een meer milieu- en omgevingsvriendelijke mijnbouw voor het witte goud.