2min

De gezondheidszorg gaat wereldwijd steeds vaker multicloudomgevingen gebruiken. Wel gaat het nog enkele jaren duren voordat het cloudadoptieproces volwassen is.

Uit een wereldwijd onderzoek van Nutanix blijkt dat de gezondheidszorg met een inhaalslag bezig is als het gaat om het gebruik van multicloudomgevingen. Hoewel deze branche zich nog in vroeg stadium bevindt als het gaat om multicloud, is de verwachting dat het de komende jaren flink zal stijgen. Nutanix ziet dit in overeenstemming met de mondiale trend van het toenemende gebruik van multicloudomgevingen.

In de gezondheidszorg gebruikt ongeveer een derde van alle respondenten momenteel voornamelijk private cloudomgevingen. Het gebruik van public cloudomgevingen loopt achter, waarschijnlijk vanwege alle wet- en regelgeving en privacyregelgeving waarmee de gezondheidszorg te maken heeft.

Wensen voor multicloud

Gevraagd naar hun wens om multicloudomgevingen te omarmen, geven de ondervraagde zorginstellingen hiervoor een aantal prioriteiten. Het gaat om het makkelijk kunnen verplaatsen van applicaties tussen diverse cloudomgevingen en een focus op continuïteit en disaster recovery. De respondenten geven aan dat vooral de focus op continuïteit en disaster recovery voor hen de belangrijkste reden is multicloudomgevingen te gebruiken.

Uitdagingen

Vanzelfsprekend kent de gezondheidszorg een groot aantal uitdagingen die zich bij de adoptie van multicloud voordoen. In het onderzoek noemen zij onder meer security, het integreren van data tussen de verschillende cloudomgevingen, kostenbeheer en de prestatie-uitdagingen binnen de netwerkomgevingen. Ook geven zij aan dat een gebrek aan goed gekwalificeerd personeel hen parten speelt. Ook maken zij zich zorgen over de lange duur van het migreren van workloads van de ene naar de andere omgeving.

Overige interessante IT-prioriteiten

Daarnaast kijkt de gezondheidszorg naar de adoptie en integratie van 5G, op AI en ML gebaseerde diensten, het verbeteren van de diverse continuïteits- en disaster recovery-functies en het beheer van multicloudomgevingen.

Gelukkig geven de ondervraagde gezondheidsorganisaties ook aan dat zij, mede door de pandemie van de afgelopen jaren, hun budget voor IT-uitgaven hebben verhoogd. Bijvoorbeeld voor het versterken van de beveiliging van hun systemen, de implementatie van op AI gebaseerde zelfhulpsystemen en het uitvoeren van upgrades aan hun bestaande IT-infrastructuur.

Tip: Nederland maakt reuzensprong in hybrid- en multicloud-adoptie