Wereldwijd zijn de verkopen in de halfgeleiderindustrie (semiconductor industry) in de maand november afgenomen. De resultaten wijzen erop dat de industrie het op dit moment moeilijk heeft.

SIA, de Semiconductor Industry Association, heeft aangegeven dat de totale wereldwijde verkoop teruggedrongen is tot 20,8 miljard Amerikaanse dollars. Deze afname naar 20,8 miljard is een daling van 9,8 procent in vergelijking met de maand november in het jaar 2007.

De verkoop in de industrie in november 2008 is ten opzichte van oktober 2008 ook afgenomen. In oktober bedroegen de verkoopcijfers namelijk nog 22,4 miljard. Dit betekent dus dat de verkoop in november 2008 met 7,1 procent gedaald is ten opzichte van oktober 2008. De verkoop van geheugenchips is echter niet meegenomen in deze cijfers. Geheugenchips hebben last van een aanbodoverschot en dat zorgde ervoor dat de totale verkoop van 18,2 miljard dollar in oktober 2008 werd teruggedrongen tot 17,3 miljard dollar in november 2008.

De verkoopcijfers in de eerste elf maanden van 2008 zijn echter wel beter dan die van het jaar daarvoor. De verkoopcijfers in laatstgenoemde periode lagen namelijk 0,2 procent lager dan de verkoopcijfers in de eerste elf maanden van 2008. Wanneer geheugenproducten niet meegerekend zouden worden dan zou de toename 5,6 procent bedragen volgens de Semiconductor Industry Association