2min

De kantonrechter van Leeuwarden heeft bepaald dat een Fries, die een telefoonrekening van ruim twaalfhonderd euro ontving, niet hoeft te betalen. De rechter baseerde de uitspraak op de SMS-gedragscode die opgesteld is.

De Fries was ingegaan op een prijsvraag, met de prijsvraag kon hij een televisie winnen. Hij wist echter niet dat hij hierbij aangemeld werd voor een telefoonabonnementsdienst en zodoende ontving hij aan het eind van de maand ineens een rekening van T-Mobile van ruim twaalfhonderd euro.

De Fries is vervolgens naar de rechter toegestapt omdat hij de reclame misleidend vond. De kantonrechter heeft de aanklager gelijk gegeven en de rekening van T-Mobile hoeft dus niet vereffend te worden. De kantonrechter baseerde zijn uitspraak op de SMS-gedragscode die door beide partijen is aangegaan, deze gedragscode maakt het moeilijker om mensen een abonnementsdienst in de maag te splitsen.

De reclame zelf was sowieso niet goed, zo voldeed deze niet aan de regel dat het tarief vooraf duidelijk moet zijn. Dit was namelijk nog erg vaag, waardoor de Fries niet kon weten dat het hier een abonnementsdienst betrof, zo stelt de rechter. Naast de tarief-problemen, was er ook een probleem met de aanmelding. Deze was eveneens niet volgens de regels die in de gedragscode staan.

T-Mobile kan zich niet verschuilen achter het argument dat deze dienst door derde is aangeboden en slechts op haar netwerk heeft plaatsgevonden. De gedragscode is namelijk ook bindend voor T-Mobile, zo bleek al eerder uit jurisprudentie. Ook in dit geval bleek de gedragscode weer bindend.