1 min

Tags in dit artikel

, , , ,

De Technische Universiteit van Delft stopt enkele ICT-projecten wegens geldgebrek. Het budget voor de afdeling innovatie en ontwikkeling is namelijk flink gedaald.

Het stopzetten van deze projecten heeft alleen effect op het ingehuurde personeel. De vaste personeelsleden hoeven niet te vrezen voor hun baan. De oorzaak is de verlaging van het budget voor de afdeling innovatie en ontwikkeling. Dit budget halveerde namelijk ten opzichte van 2008. De universiteit gaat nu per project kijken of het nodig is om deze door te zetten. Op deze manier wil de universiteit het budget beter besteden.

"Door het verlaagde budget kan een groot aantal projecten die wel nodig werden geacht en die zouden bijdragen aan een verdere efficiency van de processen binnen de TU, niet worden uitgevoerd. Ook de inhuur van extra personeel zal in 2009 significant lager zijn dan in 2008, omdat deze extra inhuur vaak voor projecten op het gebied van innovatie en ontwikkeling wordt ingezet", aldus woordvoerder Karen Collet.