2min

De Belgische deelregio Wallonië gaat de stralingsnormen voor 5G verlagen. Dit moet de uitrol van de mobiele technologie vergemakkelijken.

In gesprek met omroep RTL België kondigt de Waalse minister-president Elio Di Rupo aan dat de deelregering met mobiele operators nieuwe afspraken heeft gemaakt voor het verder uitrollen van 5G in de regio. De premier ziet de mobiele technologie als een belangrijke potentiële aanjager voor de Waalse economie. De uitrol van 5G in de Waalse regio en Brussel zou op dit moment nog veel vetraging ondervinden.

Lagere 5G-stralingsnormen

Onder meer is afgesproken dat de deelregering de stralingsnormen voor 5G gaat verlagen. In Wallonië en Brussel lag de uitrol van 5G tot nu grotendeels stil door de strengere stralingsnormen ten opzichte van de regio Vlaanderen. Ook is er in Wallonië veel lokaal verzet van activisten die vrezen dat de 5G-straling slecht is tegen de gezondheid.  

Volgens de Waalse regering is het niet wetenschappelijk bewezen dat de straling die door 5G-masten wordt gecreëerd, daadwerkelijk schadelijk voor de gezondheid is. Vandaar dat de regering de nu geldende hoge stralingseisen wil gaan verlagen.

Te nemen maatregelen door operators

Tegelijkertijd zullen voor wat Wallonië betreft ook de operators een duit in het zakje moeten doen, zo zou nu zijn afgesproken. Wanneer operators 5G in de regio uitrollen, zullen zij daarbij aan hogere klimaatdoelstellingen moeten voldoen. Zo moeten zij een energiebeheersysteem opzetten met ambitieuze doelstellingen rond minder energieverbruik en de productie van hernieuwbare energie.

Dit alles natuurlijk om de CO2-uitstoot te beperken en ook bij te dragen aan de Green Deal-strategie van de Europese Commissie. Hiervoor moeten de mobiele operators nu een actieplan opstellen, zo geeft Di Rupo aan.

Verder moeten de operators initiatieven ontwikkelen rondom circulaire economie, meer arbeidsplaatsen in de regio, meer transparantie geven in het aantal geplaatste (5G) antennes en ‘aan de lokale democratie deelnemen’.

De overeenkomst tussen de Waalse deelregering en de verschillende mobiele operators wordt binnenkort ondertekend.

Tip: Telenet en Orange in gesprek over toegang tot kabelnetwerk