1 min

Het Waalse Parlement is akkoord gegaan met een ontwerpdecreet voor het verlagen van de stralingsnormen voor niet-ioniserende straling. Hierdoor kan de uitrol van 5G in het gewest beginnen.

Volgens verantwoordelijk minister van Omgeving Céline Tellier van de Waalse deelregering wordt in het decreet geregeld dat de stralingsnormen worden verlaagd, maar dat tegelijkertijd ook burgers tegen mogelijke schadelijke effecten worden beschermd.

Het decreet werd goedgekeurd door de meerderheidspartijen PS, MR en Ecolo. De oppositiepartijen onthielden zich van stemming.

Gelijkschakeling aan Vlaanderen

De norm voor de straling die 5G-masten straks mogen verspreiden wordt nu gelijkgeschakeld aan die in Vlaanderen. Deze norm ligt op 9,2 V/m (Volt per meter).

Daarnaast zal gedurende tien jaar een onderzoek onder de Waalse bevolking worden uitgevoerd die de impact van de mobiele straling moet vaststellen.

Impuls voor 5G-uitrol

In Wallonië en Brussel lag de uitrol van 5G tot nu grotendeels stil door de strengere stralingsnormen ten opzichte van de regio Vlaanderen. Ook is er in Wallonië veel lokaal verzet van activisten die vrezen dat de 5G-straling slecht is voor de gezondheid. 

Volgens de Waalse regering is het niet wetenschappelijk bewezen dat de straling die door 5G-masten wordt gecreëerd, daadwerkelijk schadelijk voor de gezondheid is. Vandaar dat de regering de nu geldende hoge stralingseisen heeft verlaagd.

Tip: Wallonië zet stap in 5G-uitrol door versoepeling stralingsnormen