Amsterdam belangrijke kandidaat voor techinvesteringsfonds NAVO

Amsterdam belangrijke kandidaat voor techinvesteringsfonds NAVO

Amsterdam wordt mogelijk de vestigingsplaats van een techinvesteringsfonds van de NAVO. De komst van het militaire en geopolitieke techinvesteringsfonds kan een opsteker zijn voor Nederlandse techstartups.

Binnenkort beslist de NAVO waar het zijn onlangs opgerichte techinvesteringsfonds NATO Investment Fund (NIF) voor startups gaat vestigen. Volgens het FD is Amsterdam hiervoor een belangrijke kandidaat. De afgelopen tijd zou de organisatie hierover gesprekken hebben gevoerd met de financiële toezichthouder AFM.

Nederland heeft zich na de oprichting van het NIF eind juni 2022 zich nadrukkelijk hebben opgeworpen voor het binnenhalen van dit fonds als vestigingslocatie. Hiervoor hebben de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) van het Ministerie van EZK, techstartupbelangenbehartiger Techleap en het Ministerie van Defensie nauw met elkaar samengewerkt.

Mogelijk vliegwieleffect

Een belangrijke reden om het techinvesteringsfonds naar Nederland te halen, is volgens de NFIA dat het een vliegwieleffect kan geven voor jonge Nederlandse techstartups. Het fonds moet volgens de overheidsorganisatie Nederland op de kaart zetten als een land waar je als durfkapitalist moet zitten. Dit kan dan weer andere (tech)investeringsfondsen aantrekken en voor Nederlandse startups makkelijker geld en kennis aantrekken.

NAVO NIF-fonds

Het NIF-startupfonds van de NAVO is in het leven geroepen om techstartups uit de lidstaten de kans te geven belangrijke (militaire) technologie te ontwikkelen. In het bijzonder is het verdrags- en verdedigingssamenwerkingsverband geïnteresseerd in geavanceerde technologie als AI, biotechnologie, ruimtevaart en quantum computing. Ook energietechnologie staat bij het militaire en politieke samenwerkingsverband in de belangstelling.

De NAVO stelt voor het NIF een investeringsbedrag van 1 miljard dollar beschikbaar. Dit geld wordt zowel in jonge techstartups gestoken als in andere investeringsfondsen van de lidstaten, schrijft het FD. De VS zijn geen deelnemer in het startupfonds. Hiervoor geeft de NAVO geen verklaring. Wel doen de VS mee aan project DIANA, een NAVO-netwerk van broedplaatsen voor jonge techbedrijven.

Overige doestellingen NIF

Naast het profiteren van de technologische ontwikkeling en kennis van deze techstartups uit de lidstaten, wil de NAVO met de investeringen ook voorkomen dat deze ‘deep tech’ startups geld verwerven uit andere bronnen. Deze bronnen van derden zijn mogelijk in handen van potentiële ‘tegenstanders’ van het verdrags- en verdedigingssamenwerkingsverband, waardoor de technologie mogelijk in ‘verkeerde’ handen valt.

Verder moet het techinvesteringsfonds ook bureaucratische drempels wegnemen. Techstartups zien defensie nog te weinig als een mogelijke klant. Het fonds wil helpen een betere match tussen beide partijen te maken.

Lees ook: Nederlandse tech startups leggen het af tegen buitenlandse startups