3min

Nederlandse startups leggen het financieel steeds vaker af tegen buitenlandse concurrenten. Dit is één van de conclusies van het recente jaaronderzoek van Techleap. Een concrete aanpak voor de Nederlandse tech startup industrie is nodig, aldus de onderzoekers.

Het aantal investeringen in Nederlandse tech startups is jaar het afgelopen jaar gedaald ten opzichte van concurrenten in de omringende Europese landen, de VS en Azië. Dit concludeert de belangenorganisatie voor Nederlandse tech startups in zijn State of Dutch Tech 2023-rapport.

In totaal werd in 2022 de helft minder kapitaal in Nederlandse tech startups geïnvesteerd dan in 2021. De gemiddelde investering bedroeg volgens Techleap slechts 0,26 miljoen euro per startup. In totaal werd het afgelopen jaar 2,6 miljoen euro geïnvesteerd.

Vergeleken met andere Europese landen lopen de Nederlandse investeringen duidelijk achter. In Zweden wordt 0,90 miljoen euro per startup geïnvesteerd, in Frankrijk en het VK beide 0,67 miljoen euro en in Duitsland 0,55 miljoen euro per startup.

Geen medewerkers en nauwelijks spin-off’s

Een andere zorgwekkende trend die Nederlandse startups parten speelt, zijn de moeilijk te vervullen techbanen in ons land. Nederland bevindt zich in de Top 3 van Europese landen waarin techbanen moeilijk zijn te vervullen, zo stellen de onderzoekers. Inmiddels valt 59 procent van alle techbanen moeilijk op te vullen. In Nederland duurt het gemiddeld 60 dagen voor een techfunctie is vervuld.

De recente grote ontslagrondes bij verschillende techbedrijven lijken deze trend niet naar beneden te leiden. Het percentage niet te vervullen techbanen blijft toenemen, zo stelt het jaarrapport van de belangenorgansiatie. Ook op het gebied van diversiteit van medewerkers bij Nederlandse tech startups valt nog het één en ander te verbeteren.

Verder constateert het jaaroverzicht dat in er in Nederland weinig tech startups ontstaan uit ontwikkelactiviteiten van wetenschappelijke instellingen. Dergelijke spin-offs zijn goed voor het ontwikkelen van zogenoemde ‘deep tech’ of kennisintensieve technologie met potentieel grote maatschappelijke en economische impact.

De Nederlandse spin-offs overleven wel lang, maar groeien traag. Ongeveer 80 procent van dit soort startups is na 10 jaar nog steeds actief, maar zijn wel klein gebleven. Denk daarbij aan maximaal 10 medewerkers. Veel van dit soort startups hebben vaak een lange aanlooptijd en kunnen niet hard groeien door gebrek aan voldoende ondersteuning en kapitaal.

Meer startups in de regio

Gelukkig bespeuren de onderzoekers van Teachleap ook een positieve ontwikkeling. Het aantal tech startups dat buiten de Randstad of Brainport in Eindhoven actief is, neemt toe. Het merendeel van de Nederlandse tech startups is nog wel steeds in deze laatste regio’s actief, maar startende techbedrijven vestigen zich steeds meer in de provincies Utrecht, Groningen en Limburg.

Maatregelen

De onderzoekers komen vanzelfsprekend met enkele aanbevelingen die het Nederlandse tech startupklimaat moeten verbeteren. Vooral het vestigingsklimaat moet worden verbeterd. Ook moet aandacht worden besteed aan ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, zorg, veiligheid en energie. Dit zijn maatschappelijke onderwerpen waarbij Nederlandse startups en scale-ups vaker een rol kunnen spelen.

“Nederland moet een techland willen zijn. Iedere sector krijgt zijn ‘Tesla’, bunq, Picnic of Moderna. Tech is heel strategisch geworden, en ondernemers maken een steeds grotere impact in alle sectoren. Daarom moet tech over de hele linie onderdeel worden van economisch en industrieel beleid”, geeft Constantijn van Oranje, Special Envoy van Techleap aan in een commentaar.

Lees ook: Nederlandse tech startups gaan ‘periode van grote onzekerheid in’