Veeam stapt met Data Cloud Vault in veilige cloudopslag voor backups

Veeam stapt met Data Cloud Vault in veilige cloudopslag voor backups

De nieuwe dienst laat bedrijven backups op een externe locatie opslaan, met daarbij oog voor immutability en versleuteling. Op die manier moet kritieke informatie additionele bescherming krijgen.

Op de gebruikersconferentie VeeamON neemt de Data Cloud Vault, kortweg Vault, een prominente rol in. “Het extern opslaan van een backup van je data is een essentieel onderdeel van elke backupstrategie en is cruciaal voor een snel en schoon herstel na een storing of een cyberaanval. De nieuwe Veeam Data Cloud Vault voldoet aan deze vraag van enterprises door een extra niveau van databescherming, cyberweerbaarheid, compliance, sneller herstel en preventie tegen bedreigingen van binnenuit te bieden”, aldus Veeam-CEO Anand Eswaran.

Om de Vault mogelijk te maken, werkt Veeam samen met Microsoft. Zij hebben samen een voorgeconfigureerde en volledig beheerde omgeving in Azure opgezet. De Vault komt voort uit het vernieuwde partnership met Microsoft uit maart 2024, toen de Veeam Data Cloud werd gelanceerd. Dit is een backupdienst bovenop Azure die als de omgeving dient voor het beschermen van Microsoft 365- en Azure-data.

Tip: Veeam komt met Data Cloud gebouwd op Azure

Kenmerken van Vault

De uitbreiding Vault, die op VeeamON gepresenteerd werd, is zo gebouwd om Veeam Data Platform-gebruikers veilige cloudopslag te bieden voor hun backups. Doordat het een voorgeconfigureerde omgeving betreft, moeten zorgen rond het beheer van infrastructuur en onvoorspelbare cloudkosten worden weggenomen. Het product volgt namelijk een per-TB-prijsmodel, waarbij API-calls, restore en egresskosten gedekt zijn.

Veeam wil de Vault onderscheidend maken door de omgeving drie kenmerken mee te geven: logically air-gapped, always immutable en encrypted. De air-gap techniek betekent dat de backup opgeslagen wordt in een omgeving die losgekoppeld is van de productieomgeving. Daarnaast zorgt het immutable karakter ervoor dat data een write-once read-many (WORM)-principe volgt, zodat cybercriminelen de data niet kunnen versleutelen, verwijderen of aanpassen. Tot slot leidt de AES 256-bit versleuteling tot sterke beveiliging van gegevens.

De Data Cloud Vault is per direct beschikbaar via de Azure Marketplace.