Kamervragen over werkwijze Stichting Brein

De twee VVD-Kamerleden Jeanine Hennis-Plasschaert en van der Steur hebben kamervragen gesteld over Stichting Brein. Brein heeft recent servers in beslag genomen van een hostingprovider zonder dat het daarvoor een gerechtelijk bevel had. De kamerleden willen weten of Brein daartoe gemachtigd is.

Kamervragen over werkwijze Stichting BreinVanmorgen schreven we nog dat Stichting Brein 2011 goed is begonnen en al 15 websites offline heeft gehaald. Nu lijken er echter problemen aan de horizon te verschijnen voor Brein, er worden vraagtekens gezet bij de werkwijze van Brein en of het allemaal wel rechtsgeldig is.

Het gaat om een in beslag name van enkele servers die Stichting Brein afgelopen januari deed bij de datacenterboer Worldstream. Het doel van de in beslagname was het offline halen van de website Swan. Op deze servers stond volgens Brein meer dan 220 Terabyte aan films, games, muziek en televisie series.

Hoewel datacenter Worldstream de servers zelf mee heeft gegeven aan Brein, had Brein geen gerechtelijk bevel voor de in beslagname en ook geen toestemming van de eigenaar van de servers, een hostingprovider uit Costa Rica genaamd AlTransa.

AlTransa kwam pas achter de inbeslagname nadat de servers ineens offline waren en zij contact opnamen met Worldstream. Worldstream wilde eerder niet vertellen waar de servers waren gebleven maar gaf uiteindelijk aan dat ze bij Stichting Brein stonden.

Er zijn meerdere servers in beslag genomen en AlTransa geeft aan een kleine hostingprovider te zijn die niet in de gaten kan houden wat er allemaal op de servers staat. Daarom bestaat er in Nederland ook een zogenaamde notice en takedown protocol, waarbij een hostingprovider eerst wordt gewaarschuwd en zelf actie kan ondernemen voordat er bijvoorbeeld inbeslagname volgt. Dit is iets wat Stichting Brein ook heeft verzaakt te doen.

AlTransa is voornamelijk boos dat ook de backup server in beslag is genomen en de server waar de gehele bedrijfsadministratie op staat. AlTransa kan op deze manier haar dienstverlening niet fatsoenlijk voortzetten en haar klanten te woord staan. Het bedrijf is dan ook voornemens een kort geding aan te passen tegen Stichting Brein.

Hennis-Plasschaert en van der Steur willen weten of dit wel zomaar kan en zeggen zich zorgen te maken over de privé- en zakelijke administratie van AlTransa, ook is het goed mogelijk dat er content van derden op de in beslag genomen servers stond. Welke nu ook de dupe zijn van de inbeslagname terwijl ze misschien niks met de website Swan te maken hebben.

Inmiddels heeft een gerechtsdeurwaarder de servers opgehaald bij Brein, de grote vraag is nu of AlTransa een rechtzaak gaat aanspannen tegen Brein.

Brein heeft inmiddels het volgende schriftelijk laten weten: "Teruggave van de servers is bespreekbaar als er een regeling wordt getroffen omtrent de gepleegde inbreuken en onthouding van toekomstige inbreuken. Vooralsnog houdt S. zich schuil in Costa Rica. Binnen vier weken moet S. zijn claim waar maken anders vervalt het beslag," Waarbij S. volgens Brein de echte eigenaar is van de servers, hier wordt momenteel nog onderzoek naar gedaan.

Ook heeft Brein laten weten de servers in beslag te hebben genomen op basis van de auteurswet. Iets wat niet helemaal zuiver klinkt en waarop de twee VVD Kamerleden hebben besloten vragen te stellen aan de minister van Veiligheid en Justitie.

Zij formuleerde de volgende vragen: "Bent u van mening dat, met deze wijze van handelen, Stichting Brein zich schuldig maakt aan een vorm van eigenrichting en bovendien de privacy van anderen schendt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te nemen?"