De OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft twee bedrijven en twee personen een gezamenlijke boete opgelegd van in totaal 660.000 euro. Ze verstuurden 400 miljoen e-mailberichten zonder de wettelijk verplichte voorafgaande toestemming van de ontvangers.

Dat meldt de Opta vandaag op haar website. Het gaat om Digital Magazines B.V., zijn bestuurder Rivièra Vastgoed B.V., de (ex)aandeelhouder en bestuurder van Digital Magazines, en een persoon handelend onder de naam van de eenmanszaak Mail Garage. Ze hadden e-mailadressen verzameld uit online enquêtes en prijsvragen van derden.

Daarnaast verzweeg Digital Magazines dat het e-mailadres van mensen die zich aangemeld hadden voor de nieuwsbrief tevens gebruikt zou worden voor het versturen van allerlei commerciële e-mailcampagnes. Ook het adressenbestand van buitenlandse ondernemingen werd door Digital Magazines gebruikt om e-mailadressen te verzamelen.

Voor de bezoekers was het onduidelijk dat ze allerlei e-mailberichten zouden ontvangen na instemming met de algemene voorwaarden of privacy statements. Dit leidde tot een stroom aan klachten op Spamklacht.nl, een website van de OPTA waar je terecht kunt als je ongevraagd spamberichten ontvangt. Dat vormde voor de OPTA aanleiding om een onderzoek in te stellen.

Bij de vaststelling van de boetes hield de OPTA rekening met het grote aantal klachten, de honderden miljoenen verstuurde spamberichten en het tijdsbestek van de overtredingen (één tot drie jaar). De partijen hebben bezwaar gemaakt tegen de opgelegde boetes.

In mei 2004 is er een verbod van kracht op het versturen van spam. Sinds 1 oktober 2009 is deze wetgeving verscherpt en zijn sindsdien alle consumenten en bedrijven beschermd tegen spamberichten. De afgelopen zeven jaar heeft de OPTA ruim 110.000 klachten ontvangen via Spamklacht.nl. Naar aanleiding van deze klachten heeft de OPTA zes dwangsommen opgelegd en 20 boetes uitgedeeld met een totale waarde van bijna 1,9 miljoen euro.