Duitsland zou het downloaden moeten legaliseren in plaats van verbieden. Gebruikers die muziek en films willen downloaden zouden een zogeheten ‘cultuurtaks’ moeten betalen.

Met deze voorstellen komt een Duitse parlementscommissie. Deze week stemde een meerderheid van deze commissie in om het thuiskopierecht uit te breiden. Origineel gekochte cd’s en dvd’s mogen al voor eigen gebruik gekopieerd worden. Maar de parlementscommissie wil nog een stap verder gaan. De commissie vindt dat consumenten een verplichte copyrightbelasting moeten gaan betalen op het downloaden van content. Op deze manier krijgen artiesten via een andere weg alsnog een vergoeding.

Omdat consumenten dus verplicht worden belasting te betalen voor hetgeen ze downloaden, zouden ze ook in staat moeten zijn om deze downloads door te verkopen of uit te lenen. Dat bevestigt commissielid Markus Beckedahl tegenover Webwereld. Tevens is de commissie van mening dat de gebruikers die illegaal de content uploaden van het internet mogen worden afgesloten. Illegaal uploaden blijft wel strafbaar.

Het is nog onduidelijk of de adviezen van de commissie worden opgevolgd. De regering kan deze aanbevelingen negeren, ook als er een parlementaire meerderheid is die instemt met de maatregelen.

Frankrijk kent het ’three-strikes-out’-principe. Mensen die zich drie maal schuldig hebben gemaakt aan het schenden van auteursrechten door gratis te downloaden, kunnen toegang tot het internet ontzegd worden. Deze weg wil de Duitse parlementscommissie niet inslaan. Wellicht deelt ze de zorgen van de Mensenrechtraad van de Verenigde Naties. Volgens deze organisatie overtreden staten internationale verdragen en afspraken als zij hun burgers de toegang tot het internet of delen daarvan ontzeggen.

In Nederland verkondigt staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (VVD) al geruime tijd dat hij het downloaden wil aanpakken. Op dit moment is het in de wet zo geregeld dat iedereen in Nederland thuiskopieën mag maken van films, muziek en e-books. Het downloaden van deze bestanden is niet illegaal, maar het uploaden en dus aanbieden ervan wel. Als het aan de staatssecretaris ligt wordt dat downloaden nu dus ook illegaal. Maar de regels over dit wetsvoorstel zijn nogal vaag.

Overigens valt de financiële schade voor artiesten reuze mee als mensen massaal aan het downloaden slaan. Uit recent onderzoek is gebleken dat zo´n vijf miljoen Nederlanders illegaal content downloadt van het internet. De groep die uiteindelijk niet over gaat tot het legaal aankopen wordt op basis van dit onderzoek geschat op 5 tot 30 procent voor muziek. Voor films zijn de cijfers moeilijker in te schatten, maar de onderzoekers gaan ervan uit dat die hoger liggen omdat de gebruikers deze vaak eenmalig bekijken en dan weer van de harde schijf verwijderen. Volgens dit onderzoek lijdt de Nederlandse muziekindustrie hierdoor jaarlijks een schade van maximaal 100 miljoen euro.