Microsoft heeft een wedstrijd uitgeschreven genaamd BlueHat Prize om de beveilging van computers te verbeteren. De persoon of bedrijf met het beste idee kan maar liefst 200.000 dollar verdienen. Uiteraard zitten er wel wat voorwaarden verbonden aan deze wedstrijd.

Microsoft is op zoek naar specifieke technieken die in runtime het misbruik van kwetsbaarheden in het geheugen tegen kunnen gaan. Daar ligt het grootste probleem met de malware van tegenwoordig en een goede beveiliging daartegen is dan veel waard. Microsoft heeft er in elk geval 200.000 dollar voor over.

De overige voorwaarden van Microsoft zijn te verwaarlozen. Zo mag je alleen deelname aan de wedstrijd als je een inwoner bent van een land waar de VS geen exportverbod tegen heeft ingesteld. Hierbij moet je denken aan landen als Noord-Korea en Iran. De andere voorwaarden is dat je minimaal 14 jaar bent en geen familielid bent van een Microsoft-medewerker of al bij Microsoft werkt.

De wedstrijd loopt tot 1 april 2012 23:39 (Pacific Time) en moet worden vergezeld met een prototype dat de oplossing demonstreert. Daarnaast geeft de inzender automatisch een niet-exclusieve, eeuwigdurende licentie op het intellectueel eigendom van wat ze insturen.

De winnaars van deze wedstrijd worden bekendgemaakt op de Black Hat-hackersconferentie in Las Vegas in 2012. De winnaar ontvangt dus 200.000 dollar, de nummer twee krijgt 50.000 dollar en de nummer drie krijgt een jaarlidmaatschap op Microsoft Developers Network ter waarde van 10.000 dollar. Daarnaast krijgen de winnaars uiteraard een bezoek aan de Black Hat-conferentie aangeboden zodat ze de prijs in ontvangst kunnen nemen. Dit is ook meteen de hoogste vergoeding die ooit is uitgeloofd in een beveiligingswedstrijd. Meer informatie kan je vinden op de website van Microsoft.