2min

Tags in dit artikel

,

Microsoft maakt zich ernstig zorgen over het illegale downloadgedrag van internetgebruikers. Daarom haalt het computer- en softwarebedrijf hard uit naar de Europese Unie (EU). Het bedrijf roept de EU op om meer actie te ondernemen tegen piraterij.

Jaarlijks downloaden particulieren en bedrijven voor 13,5 miljard dollar aan illegale software. Volgens het bedrijf wordt 35 procent van alle softwareprogramma’s die op PC’s in heel Europa staan op illegale wijze verkregen. In de Verenigde Staten komt dat aandeel niet hoger dan 20 procent.

Microsoft is een van de partijen die financiële schade lijdt van deze illegale downloadpraktijken. Daarom roept het computerbedrijf de EU op om meer actie te ondernemen en harder op te treden tegen piraterij. In de Verenigde Staten is het mogelijk om een bedrijf financieel helemaal kaal te plukken als het betrapt wordt op het illegaal downloaden van software. Volgens Microsoft zou de EU vergelijkbare harde maatregelen moeten treffen tegen partijen die zich hieraan schuldig maken.

Microsoft wil particulieren en bedrijven dermate ernstig de schrik aanjagen door hoge boetes te eisen dat ze wel twee keer nadenken voordat ze een softwareprogramma illegaal downloaden. Hierdoor zal de financiële schade voor bedrijven die deze software ontwikkelen verminderen, aldus Microsoft.

Uit een recent onderzoek van de Business Software Alliance (BSA) bleek dat ongeveer de helft (47 procent) van alle computergebruikers de software op zijn systeem illegaal heeft verkregen. Met name computergebruikers uit ontwikkelingslanden zouden zich hieraan schuldig maken. Hoewel zij weten dat het verboden om zomaar software te downloaden zonder ervaar te betalen, geven ze aan dat ze dit toch doen omdat ze "toch niet gepakt worden".

Ook in Nederland downloadt bijna één op de drie inwoners illegaal hun muziek, films en andere content. Hierdoor lijdt de Nederlandse muziekindustrie jaarlijks een schadepost van honderd miljoen euro, aldus de onderzoekers.