In 2007 heeft Steve Jobs middels een e-mail aan de toenmalige CEO van Google, Eric Schmidt, gevraagd om te stoppen met het werven van Apple-personeel. De personeelsafdeling van Google probeerde op dat moment een Apple-technicus over te halen voor Google te komen werken.

De werknemer van Google die bezig was de Apple-technicus binnen te halen werd uiteindelijk ontslagen. Dit is gebleken uit de rechtbank documenten die vorige week vrijdag openbaar werden gemaakt. Jobs zou in de e-mail aan Schmidt hebben gevraagd het werven van deze Apple-medewerker te staken. Schmidt stuurde op zijn beurt de e-mail door naar de directeur van Google’s personeelsafdeling met het verzoek deze werving te staken en wilde ook weten waarom er werd getracht een Apple-medewerker binnen te halen. Het antwoord daarop was dat de Google-medewerker die hiermee bezig was zou worden ontslagen.

Deze e-mails maken deel uit van een collectieve rechtszaak die vijf ex-medewerkers hebben aangespannen tegen Apple, Google, Adobe, Intel, Pixar, Lucasfilm en Intuit. De bedrijven zouden onderling illegale afspraken hebben gemaakt om elkaars personeel met rust te laten en deze niet weg te kapen.

Wat uiteindelijk tot gevolg heeft dat voor al deze bedrijven de loonkosten lager uitvallen. Als meerdere partijen iemand in dienst willen nemen dan wint meestal degene die het meeste betaald. De vijf ex-medewerkers vinden dan ook dat zij gedupeerd zijn door de afspraken.

In de rechtbank documenten komt ook een bericht van de CEO van Intel naar voren, Paul Ottelini. hij zou in 2007 hebben bericht over een overeenkomst met Google. Zowaar geen overeenkomst op papier maar wel een soort van ‘gentlemens agreement’ tussen hem en Eric Schmidt. Zij zouden met een handdruk hebben afgesproken niet langer elkaars personeel te werven.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie deed in 2010 onderzoek naar de eerder genoemde bedrijven vanwege de mogelijke illegale wervingsafspraken. Uiteindelijk schikten de partijen met justitie en beloofden ze niet langer dergelijke afspraken te maken. De bedrijven hoopten met die schikking ook de civiele rechtszaak te pareren maar de rechter heeft dit geweigerd, deze rechtszaak mag gewoon doorgaan.