Apple en Samsung hadden al kenbaar gemaakt dat ze samen om tafel zouden gaan zitten om te kijken of het mogelijk was om tot een schikking te komen. Hiermee willen de twee partijen een einde maken aan de vele rechtszaken die zij over en weer hebben aangespannen. FOSSpatents weet te melden dat er inmiddels een datum is geprikt voor de aanvang van de vredesonderhandelingen: maandag 21 en dinsdag 22 mei.

Apple en Samsung hebben in meer dan 10 landen ruim 50 rechtszaken lopen. Zo meent Apple dat de Galaxy Tab 10.1 een ‘slaafse kopie’ is van de iPad 2. Daarover zijn onder meer in Nederland en Duitsland rechtszaken gevoerd. In totaal zou Samsung zeker 10 smartphones en 5 tabletmodellen hebben afgeleid van de iPhone en iPad. Samsung beschuldigt Apple op haar beurt van patentinbreuk. De iPhone 4S zou drie verschillende patenten schenden welke eigendom zijn van Samsung, zonder dat Apple daarvoor betaalt.

Om een einde aan deze gang van zaken te maken hebben Apple en Samsung ermee ingestemd om plaats te nemen aan de onderhandelingstafel.

De gesprekken zullen plaatsvinden in een rechtszaal in San Fransisco onder toeziend oog van rechter Spero. Hij wil proberen te bereiken dat Apple en Samsung vóór woensdag 9 mei met een gezamenlijke verklaring komen waarin ze aangeven hoe groot zij de kans achten dat ze zullen winnen als het tot een rechterlijke uitspraak komt.

Hoe groot de kans is dat er een schikking komt is echter moeilijk te voorspellen. Apple’s CEO Tim Cook heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een schikking, maar zegt zich met hand en tand te zullen verdedigen om het intellectueel eigendom van Apple te beschermen. Choi Gee-Sung, de CEO van Samsung, zei geen concessies te zullen doen in deze kwestie.