2min

Het DigiNotar-verhaal krijgt een staartje. De Nederlandse overheid heeft een miljoenenclaim ingediend bij het beveiligingsbedrijf. Ze zegt dat het hoge kosten heeft moeten maken om nieuwe veiligheidscertificaten te krijgen. Tevens heeft de overheid nog andere onkosten moeten maken, zoals het tijdelijk overeind houden van het bedrijf.

Eind januari eiste de overheid nog een bedrag van 1 miljoen euro. Curator Mulder van Pot Jonker laat tegenover NU.nl weten dat dit bedrag inmiddels is opgelopen tot 8,7 miljoen euro. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bevestigt het bedrag. Naar eigen zeggen zal de overheid het bedrijf aansprakelijk stellen voor de gemaakte kosten. "Dat heeft te maken met de kosten die het Rijk heeft moeten maken voor het verkrijgen van nieuwe certificaten, Diginotar na het faillissement in de lucht te houden en allerlei andere kosten rond de inbraak", aldus de woordvoerder.

Of de overheid haar geld ook daadwerkelijk zal zien is maar de vraag. Vorig jaar september vroeg moederbedrijf Vasco het faillissement aan van DigiNotar. De Haarlemse rechter stemde in met het verzoek, waardoor het doek definitief viel voor het Nederlandse beveiligingsbedrijf. De curator betwijfelt of de overheid ook daadwerkelijk een cent zal zijn van de eis. "Daarvoor moet er wel voldoende geld in kas zitten en dat zie ik niet", aldus Mulder.

Mulder probeert nog te redden wat er te redden valt. Toen de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) de registratie van veiligheidscertificaten van DigiNotar stopzette, had het bedrijf geen inkomsten meer en dit leidde tot het uiteindelijke faillissement. Hij stelde dat er nooit gebruik gemaakt had mogen worden van een conceptrapport van beveiligingsbedrijf FOX-IT. De OPTA verklaarde zijn bezwaar ongegrond. Daarom heeft Mulder nu een rechtszaak aangespannen. Wanneer de inhoudelijke behandeling daarvan plaatsvindt, is onbekend.

DigiNotar was een Nederlands beveiligingsbedrijf dat veiligheidscertificaten uitgaf aan bedrijven en overheidsinstanties. Eind augustus vorig jaar maakte het bedrijf kenbaar dat het was gehackt door een Iraanse hacker. Deze man was verantwoordelijk voor het vervalsen en uitgeven van meer dan 500 certificaten.

De klanten spraken van schande en zegden één voor één hun vertrouwen op in het bedrijf. Vervolgens verrichtten verschillende partijen onderzoek naar de gang van zaken rondom DigiNotar. FOX-IT concludeerde dat DigiNotar het niet zo nauw nam met de veiligheidsvoorschriften en dat gemak voorop stond. Vervolgens verricht de OPTA een onderzoek, waarin de telecomwaakhond de conclusie trekt dat de veiligheid van de beveiligingscertificaten niet langer gegarandeerd kon worden. Uiteindelijk sprak de rechtbank een maand na bekendmaking van de hackaanval het faillissement uit.