De Amerikaanse overheid is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het feit dat miljoenen gebruikers geen toegang hebben tot hun content die zij op MegaUpload hebben geplaatst. Ze zegt dat er geen "onherstelbare schade" is aangericht. De regering adviseert leden zelfs om Carpathia, het hostingsbedrijf van MegaUpload, aan te klagen voor eventuele (financiële) schade.

Het is imiddels al ruim een half jaar geleden dat MegaUpload uit de lucht werd gehaald op last van de Amerikaanse overheid. Gebruikers die hun content op de servers van MegaUpload hebben geplaatst, kunnen sindsdien niet meer bij hun data. Een van de gebruikers die alles in werking stelt om zijn gegevens op te vragen is Kyle Goodwin. Hij beschuldigt de VS van schending van zijn consitutionele rechten als Amerikaanse burger.

In een reactie laat advocaat Neil MacBride weten dat de Amerikaanse regering niet verantwoordelijk gesteld kan worden, omdat het niet de content van Goodwin bezit of in beslag heeft genomen. Evenmin is de regering verantwoordelijk voor het feit dat gebruikers geen toegang hebben tot hun content. MacBride adviseert Goodwin om juridisch specialisten in te huren die Carpathia kunnen dwingen toegang te verschaffen tot hun content en tegelijkertijd schadeloos gesteld kan worden voor de gemaakte kosten.

Carpathia, het hostingbedrijf van MegaUpload, zegt dat het meer dan één miljoen dollar aan onkosten heeft gehad om de content beschikbaar te houden. Het bedrijf durft de gegevens van MegaUpload-gebruikers niet te wissen uit angst dat het wordt aangeklaagd en miljoenenclaims aan haar broek krijgt. Daarom verzocht het hostingbedrijf de rechtbank die de zaak behandelt onlangs om een financiële bijdrage te leveren aan het opslaan van de data, of dat de rechtbank juridische bescherming biedt tegen eventuele aanklachten. Daar wilde de rechter echter niets van weten.

Een andere mogelijkheid is dat Goodwin en andere gebruikers MegaUpload zelf aanklagen wegens het niet naleven van de algemene voorwaarden. Ook al is de Amerikaanse regering de partij die de toegang tot de content juridisch heeft afgedwongen, weigert het iedere verantwoordelijkheid voor eventuele schade van individuele gebruikers.

Kim Dotcom, de oprichter en bedenker van MegaUpload, wordt verdacht van het faciliteren van piraterij, leidinggeving aan een criminele organisatie, witwaspraktijken en fraude. Daarmee heeft hij volgens de aanklager naar schatting zo’n 500 miljoen dollar verdiend. Als Dotcom schuldig wordt bevonden, kan hij tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen.