2min


Europa en de Verenigde Staten moeten absoluut blijven samenwerken op het gebied van chiptechnologie, vindt CEO Luc Van den hove van Imec. Een gebrek aan goede samenwerking zou zeer inefficiënt zijn.

De topman van het Vlaamse chiponderzoekscentrum deed deze uitspraak naar aanleiding van een gezamenlijk bezoek van Amerikaanse ministers en een EU-delegatie aan Imec in Leuven, schrijft Data News.

Volgens de topman mag de inwerkingtreding van de Chips Act in de VS en de EU er niet toe leiden dat er een rem komt op samenwerking op het gebied van chiptechnologie. Zowel de VS als de EU proberen met de specifiek voor processortechnologie geldende wet- en regelgeving ervoor te zorgen dat de eigen chipproductie wordt opgeschaald. Dit om meer onafhankelijk te zijn van andere (Aziatische) chipproducenten.

De VS heeft hiervoor maar liefst 52 miljard dollar (48 miljard euro) uitgetrokken. De EU investeert via publiek-private samenwerking een bedrag van 43 miljard euro. In het geval van de EU moet met deze investeringen op het gebied van chipproductie wereldwijd een percentage van tussen de 10 en 20 procent worden bereikt.

Geen concurrentie en onderzoekduplicatie

Meer specifiek geeft Van den hove aan dat deze investeringen er niet toe mogen leiden dat de VS en de EU elkaar gaan beconcurreren. Bovendien zou het heel inefficiënt zijn om al het chiptechnologie-onderzoek te dupliceren.

Dit laatste geldt in het bijzonder voor Imec zelf, dat een primaire onderzoekspartner is van bijna alle grote Amerikaanse techbedrijven en met veel Amerikaanse universiteiten. De Belgische overheid investeert flink in het onderzoeksinstituut en Imec vindt het daarom zeer belangrijk dat er goede samenwerking tussen beide regio’s is.

“In het opbouwen van een goede samenwerking tussen de VS en Europa is het belangrijk dat we de sterktes van de twee regio’s aan elkaar koppelen”, zegt Luc Van den hove in een commentaar.

Afbouwen samenwerking met China

De Imec-topman geeft verder aan dat het Vlaamse chiponderzoekscentrum wil voldoen aan de veranderende geopolitieke omstandigheden. Meer specifiek betekent dit dat het zich aan de Amerikaanse sanctieregelgeving voor chiptechnologie houdt en de samenwerking met China afbouwt.

Lees ook: Imec stopt noodgedwongen met samenwerkingen in China