1 min

De Consumentenbond en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben onlangs gezamenlijk nieuwe regels opgesteld voor het bankieren via internet. Deze nieuwe regels stuiten verschillende politieke partijen uit de Tweede Kamer echter tegen de borst.

De PvdA en SP zijn niet tevreden met de nieuwe regels. Afgelopen juli werd in de kamer een motie van deze partijen aangenomen en de nieuwe regels komen niet overeen met dit voorstel. In de motie werd bijvoorbeeld gesteld dat banken de consumenten schadeloos moeten stellen als zij slachtoffer worden van malware of phishing.

De motie stelde wel dat de consument bij grote nalatigheid geen vergoeding hoeft te ontvangen, maar in de nieuwe regels van de Consumentenbond en de NVB worden vele eisen gesteld voor de vergoeding. Er zijn vijf regels:

  • De klant moet beveiligingscodes geheim houden
  • De betaalpas mag niet door iemand anders gebruikt worden
  • Gebruikte apparatuur moet voorzien zijn van een beveiligingscode
  • Online afschriften moeten regelmatig gecontroleerd worden
  • Incidenten moeten direct gemeld worden

"Daarmee wordt de consument toch afhankelijk van de willekeur en coulance van banken," vindt Arnold Merkies van de SP. Als de klant zich niet aan deze eisen houdt, kan nalatigheid worden verweten. De VVD is positiever gestemd over de regels, Aukje de Vries vindt dat zowel de banken als de consumenten hun verantwoording moeten nemen. De praktijk moet uitwijzen of de regels duidelijk genoeg zijn. De VVD zal daarop toezien, stelt De Vries.

De regels gaan op 1 januari van kracht en trekken verschillende benaderingen van banken gelijk.