1 min

Tags in dit artikel

, ,

De Hoge Raad heeft in een rechtszaak aangegeven dat de Nederlandse thuiskopieheffing voor beschrijfbare media al jarenlang niet meer toereikend is. De Nederlandse overheid had de heffing al veel eerder moeten uitbreiden naar bijvoorbeeld harde schijven en mediaspelers.

Het was al lange tijd duidelijk dat blanco media zoals CD’s en DVD’s een steeds minder grote rol zouden gaan spelen en daar is niet adequaat op ingesprongen door de overheid. Dat vindt de Hoge Raad in een rechtszaak die door auteursrechtenorganisatie Norma al in 2007 is aangespannen.

Met de thuiskopieheffing worden auteursrechthouders gecompenseerd voor de mogelijke piraterij van hun werk. In Nederland geldt geen algemeen downloadverbod, het is voor burgers tot op zekere hoogte toegestaan om auteursrechten te negeren. De inkomsten vanuit de heffing waren echter al jarenlang niet meer op orde omdat nieuwe soorten producten lange tijd niet onder de heffing vielen.

Sinds 1 januari 2013 vallen ook onder andere harde schijven, laptops, tablets, smartphones en mediaspelers onder de heffing, maar dat was volgens Norma veel te laat waardoor miljoenen euro’s zijn misgelopen. Daarom wordt een schadevergoeding bepaald, dat moet binnen een halfjaar gebeuren.