1 min

Uit een brief van Staatssecretaris Teeven van Justitie en Veiligheid kan opgemaakt worden dat een eventueel downloadverbod voor de Nederlandse burger definitief van de baan is. Daar staat echter wel tegenover dat de thuiskopieheffing ook na 2013 nog minimaal enkele jaren in stand wordt gehouden.

De nieuwe regels voor thuiskopieheffing is sinds 1 januari in werking getreden. In eerste instantie was de heffing een tijdelijke maatregel. Voorheen gold eveneens een heffing op bepaalde media zoals blanco CD’s en DVD’s, maar de nieuwe heffing wordt ook uitgebreid naar andere (mogelijke) dragers van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Onder deze dragers vallen nu bijvoorbeeld ook HDD-recorders, smartphones, tablets, laptops en PC’s. Door de nieuwe regeling werden producten uit deze categorieën na de jaarwisseling enkele euro’s duurder.

Eind vorig jaar leek het er nog even op dat een downloadverbod tot de mogelijkheden behoorde omdat de PvdA liet doorschemeren dat het mogelijk alsnog het voorstel van de VVD zou steunen waardoor een meerderheid in de kamer bereikt werd. De PvdA kwam hier enkele dagen later weer op terug en liet blijken toch meer te zien in de thuiskopieheffing.