2min

De industrie vindt de heffing die Fred Teeven op wil leggen voor het thuiskopiëren elke vorm van realiteitszin missen. Het bedrag 60 miljoen euro is buitenproportioneel hoog en staat in geen enkele verhouding tot de schade van maximaal 12 miljoen euro die de muziek- en filmindustrie oplopen door het thuiskopiëren.

Verschillende IT-branchverenigingen stuurden gezamenlijk een persbericht naar buiten waarin blijkt dat men onaangenaam verrast was door de besluitvorming van staatssecretaris Teeven. Het zou niet alleen de industrie geld gaan kosten, maar ook de consument zou er onder lijden.

Een onderzoek dat uitgevoerd werd door PwC toonde aan dat er voor 12 miljoen euro schade wordt geleden door het kopiëren van software, films en muziek. De IT-industrie is misschien nog wel het meest verbolgen over het feit dat ze geen inspraak hadden in de aanloop naar de nieuwe wetgeving en SONT wel. De bezwaren die de IT-industrie had aangeleverd zijn simpelweg niet meegenomen in de besluitvorming.

Naast de financiële schade die de heffing met zich meebrengt, worden winkeliers nu opgezadeld met een enorme administratieve rompslomp. Wat voor product onder welke categorie valt is niet altijd even duidelijk. Dit zijn vragen waar winkeliers zich elke keer wanneer er een nieuw product verschijnt zichzelf druk om moeten gaan maken.

Het kabinet was in eerste instantie van plan de heffing helemaal af te schaffen en over te stappen op technologische ontwikkelingen waarvan Spotify en iTunes al hebben aangetoond dat dit zeer goed mogelijk is.