2min

Google’s voorzitter van de raad van bestuur en voormalig CEO van het bedrijf, Eric Schmidt, heeft duidelijke taal gesproken op een evenement in Berlijn. Hij liet weten dat Google klaar is om digitale innovatie vanuit Europa te ondersteunen, maar dat er heel snel één digitale Europese markt moet komen. De wetgeving is nu gekkenwerk.

Schmidt stelt dat Europa achterop begint te raken doordat de 28 lidstaten allemaal andere wetgeving hebben op het gebied van auteursrecht, intellectueel eigendom en privacy. Daardoor is het gekkenwerk om aan al die wetten te voldoen.

"Er is een oude weg en een nieuwe weg; de nieuwe weg is globaal en digitaal en de oude weg is lokaal en trots. En daar is niets mis mee maar de oude zal verdwijnen", aldus Schmidt. De Europese innovatie blijft volgens Schmidt overigens niet alleen achter door door de versnipperde wetgeving maar ook doordat er een enorm tekort is aan IT-personeel. Er zijn meer dan een miljoen IT-banen die tot 2020 niet worden ingevuld, dat is een groot gevaar voor de ontwikkeling van Europa.

Schmidt ging ook in op enkele pijnpunten in Europa. Zo zijn de Duitse autofabrikanten (Audi, BMW, Volkswagen, etc) bang dat ze dadelijk worden verslagen door IT-giganten als Google die met zelfrijdende auto’s gaan komen. Schmidt stelde dat de Duitse autofabrikanten hierin de leiding hadden kunnen pakken, maar ze dat niet hebben gedaan. Uiteindelijk zullen straks alle Duitse auto’s worden bestuurd door een computer, mede doordat dat 1,2 miljoen levens per jaar kan redden.

Google heeft het ook regelmatig aan de stok met allerlei Europese waakhonden, Schmidt zei daarover dat het bedrijf wel degelijk luistert naar alle Europese leiders en waakhonden, maar dat het wel fijn zo zijn als ze allemaal hetzelfde zeggen en niet allemaal wat anders. Wat weer een gevolg is van de verschillende wetgevingen in de 28 lidstaten. Het wordt echt tijd dat er één Europese digitale markt komt.

Het slechte nieuws is alleen dat de kans enorm klein is dat die markt er komt voor 2020. De Europese politici houden veel te veel vast aan de "oude weg", zo zal morgen waarschijnlijk besloten worden om de roamingkosten binnen Europa niet af te schaffen, in plaats daarvan mag men 100MB per jaar zonder extra kosten roamen. Verder zal waarschijnlijk ook worden besloten om netneutraliteit in te voeren met een hele waslijst aan uitzonderingen, waardoor ook die wetgeving weinig toe zal voegen.