KPN heeft zich ook uitgesproken tegen het wetsvoorstel van Minister Plasterk waarbij de AIVD veel meer mogelijkheden krijgt om Nederlandse burgers af te tappen. Volgens de KPN is het voorstel zelfs in strijd met de grondwet. Als Nederlandse burger heb je recht op communicatiegeheim.

KPN ziet niks in het concept wetsvoorstel waarbij de inlichtingendiensten veel meer vrijheid krijgen om gegevens af te tappen. Volgens KPN is vooral het gebrek aan politieke en gerechtelijke controle een probleem. De inlichtingendiensten krijgen echt een vrijbrief om te doen en laten wat ze willen. Dit terwijl de providers maar moeten leveren waarom gevraagd wordt, zonder dat ze daar bezwaar tegen kunnen maken.

Tele2 verklaarde vorige week al dat het concept wetsvoorstel van Plasterk niet op steun hoeft te rekenen van de provider. Daarnaast is Tele2 van mening dat het voorstel alle innovatie in Nederland en de komst van startups zal tegenhouden. Met het wetsvoorstel krijgen de inlichtingendiensten in Nederland een vrijbrief om af te tappen wat ze willen zonder dat daar een rechter aan te pas komt.

Ook kunnen de inlichtingendiensten eisen aan de Nederlandse providers wat ze willen, het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de providers om de gewenste data te leveren. Aanpassingen aan de netwerken van de providers of investeringen in technologie om dat soort gegevens te verzamelen en op te slaan komen allemaal voor rekening van de providers. De inlichtingendiensten vergoeden maar zeer minimaal de kosten die bij het verzamelen en opslaan van data komen kijken.

Inmiddels beginnen ook andere organisaties zich te roeren over dit wetsvoorstel. Zo is het College van rechten voor de mens ook tegen het voorstel, maar ook VNO-NCW en MKB-Nederland hebben hun kritiek geuit op de plannen.